Start-Up Zone

Sesiune de înscriere pentru validarea instalatorilor în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice

Administrația Fondului pentru Mediu organizează sesiune de înscriere pentru validarea instalatorilor în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională în perioada 15 noiembrie – 16 decembrie 2021.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

”Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se va realiza prin intermediul instalatorilor. După aprobarea ghidului de finanțare pentru anul acesta, vom anunța data de la care persoanele fizice se vor putea prezenta la instalatori în vederea înscrierii în program”, a declarat președintele AFM, Lóránd-Árpád FÜLÖP.

Criteriile de eligibilitate pentru validarea instalatorului, conţinutul dosarului de validare și alte informații privind depunerea dosarului de validare se regăsesc în Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 1287/2018, cu modificările și completările ulterioare, disponibil pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare – Sisteme fotovoltaice.

Sursa: AFM

Redactia START UP ZONE

Add comment