Start-Up Zone

Proiect de OUG: Contract de muncă încheiat între bonă şi părinţi

Ministerul Muncii a publicat în dezbatere publică un Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Potrivit proiectului, părinții ar încheia, ca persoane fizice, un contract de muncă cu bonele copiilor lor. În prezet părinţii pot contracta o bonă doar printr-un contract de prestări servicii. Prin proiectul dat se include şi „furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană fizică, părinte sau, după caz, reprezentantul legal al copilului”, scrie în proiect.

Proiectul mai prevede că părintele angajator va fi obligat să întocmească un dosar personal pentru fiecare dintre bonele încadrate cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiții la sediu/domiciliu, precum și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al bonei cuprinde cel puțin următoarele documente:

a) contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și orice alte documente care stau la baza completării registrului general de evidență a salariaților și care certifică legalitatea și corectitudinea acestora;

b) certificatul de calificare de nivel 3 obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, diploma, certificatul sau alt titlu de bonă recunoscut sau echivalat conform prevederilor legale în vigoare;

c) cazierul judiciar;

d) adeverința medicală care atestă că este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de bonă;

e) raportul de evaluare eliberat în condițiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;

Prin proiect se doreşte şi eliminarea prevederilor referitoare la controlul acestora de către inspecția socială și a celor conform cărora sunt aplicabile prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității serviciilor sociale.

Potrivit expunerii de motive care însoţeşte proiectul, astfel va fi facilitată implementarea prevederilor Legii nr.167/2014 și respectarea dreptului părinților/reprezentantului legal de a decide cu privire la calitatea serviciilor contractate pentru îngrijirea și supravegherea propriului copil, pentru serviciile instructiv-educative – complementare celor asigurate prin sistemul de învățământ obligatoriu, precum și de a-și asuma responsabilitatea și de a monitoriza prestarea acestor servicii.

Conform datelor comunicate de Inspecția Muncii, pentru ocupațiile prevăzute în Clasificarea Ocupațiilor din România, la grupa 5311, personal îngrjire copii, la data de 05 august 2021, în Registrul General de Evidență a Salariaților, pe baza transmiterilor de registru efectuate de angajatori, figurează un număr de 37 de contracte de muncă active pentru ocupația de bonă și 78 pentru ocupația de baby-sitter.

Pentru ocupația îngrijitor de copii, sunt înregistrate 13.925 contracte active, iar pentru cea de guvernantă, un număr de 562 de contracte.

“Neimplementarea prevederilor Legii nr.167/2014, conduce la neimplementarea prevederilor Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform cărora, pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, prevăzut de prezenta lege, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie”, scrie în expunerea de motive.

Redactia START UP ZONE

Add comment