Start-Up Zone

Burse și sprijin profesional pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat. Vor fi sprijinite minimum 1.800 de persoane

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat ieri, 8 noiembrie 2021, apelul de finanțare destinat sprijinirii doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat prin burse de studiu, precum și consolidării colaborărilor între universități, institute de cercetare și mediul privat.

Apelul are o valoare totală de 21 milioane de euro și pot solicita finanțare universitățile publice și private ce au acreditare, institutele/centrele de cercetare acreditate, angajatorii, asociațiile profesionale, camerele de comerț și industrie, Academia Română.

Un proiect poate avea valoarea de maxim 1,15 milioane euro și trebuie să ofere sprijin pentru minim 80 de doctoranzi și 20 de cercetători post-doctorat. În total, prin proiectele care se vor realiza în cadrul acestui apel, vor fi sprijiniți minim 1.440 doctoranzi și 360 de cercetători post-doctorat.

Sunt încurajate activitățile de cercetare cu componentă aplicativărelevantă pentru tema de doctorat / post-doctorat aleasă de doctoranzi/ post-doctoranzi.

În cadrul proiectelor finanțate se vor acorda în sumă forfetară lunară:

  • bursa doctorand va avea valoarea de max. 400 euro/lună (maximum 12 luni, ultimul an al programului de studii doctorale).
  • bursa cercetător post-doctorat va avea valoarea de max. 600 euro/lună, pe durata studiilor postdoctorale (maximum 12 luni).

Suma alocata pentru mobilități interne/internaționale, taxe de participare la conferințe, taxe pentru publicarea articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale trebuie sa reprezinte maximum 45% din cuantumul total al burselor.

Sunt eligibile instituțiile de învățământ (universitar și postuniversitar) care au încheiat un protocol de colaborare cu un institut de cercetare sau un agent economic pentru derularea activităților de cercetare în care vor fi implicați doctoranzii și respectiv, cercetătorii post-doctorat. Primesc punctaj suplimentar proiectele care planifică programe de studii doctorale/postdoctorale cu o componentă aplicativă, coordonate de cercetători/cadre didactice universitare, cu activitate relevantă în domeniul de cercetare propus și care demonstrează că se implică activ în derularea programului de studii universitare de doctorat/post-doctorat.

Descarcă ghidul

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS până în data de 31 decembrie 2021, ora 16.00.

***

Sursa: MIPE

Redactia START UP ZONE

Add comment