Start-Up Zone

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DE 9 MILIOANE DE EURO PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR ANTI COVID-19 ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN SECTORUL 6

Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București” a fost admis spre contractare de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Obiectivul este acela de a crește capacitatea de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin realizarea de investiții la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional, a prevenirii și diminuării răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2.

Astfel, 41 unităti de învățământ din sector vor fi dotate cu echipamente de protecție medicală, aparatură destinată dezinfecţiei și sterilizării aerului, cât și cu soluţii dezinfectante (cu acțiune virucidă/virulicidă), destinate asigurarii condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2. Suma la care se ridică aceste dotări este de  44.855.958,87 lei.

Unitățile de învățământ preuniversitar care fac obiectul proiectului au o dotare  necorespunzatoare cu materiale și echipamente de curățenie, igienă și dezinfecție și  materiale de protecție pentru elevi și personal. Astfel, capacitatea limitată de răspuns a unitătilor de învățământ la nevoile esențiale de protecție pentru elevi și personal reprezintă baza acestui proiect.

Având în vedere evoluția situației epidemiologice cauzate de răspândirea noului coronavirus, a fost necesară luarea unor măsuri specifice în vederea contracarării și limitării răspândirii virusului și pentru protejarea sănătății cetățenilor. Riscul de transmitere a COVID-19 în unități de învățământ preuniversitar este considerat crescut.

Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educație este esențial. De aceea, reîntoarcerea tuturor elevilor în clase trebuie să se facă cu măsuri stricte de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2.

Beneficiarii direcți sunt elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ (34.565 elevi), cât și cadrele didactice (2.835 persoane), iar beneficiari indirecți ai acestui proiect sunt părinții și comunitatea sectorului (peste 360.000 locuitori), care vor avea un risc diminuat de îmbolnăvire, dacă toți factorii implicați respectă măsurile de prevenției.

Valoarea proiectului este de 44,893,618.87 lei, iar finanțarea va fi asigurată integral prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

sursa : primarie6.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment