Start-Up Zone

AJOFM din Cluj: Şomaj tehnic se acordă şi când activitatea este doar redusă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Cluj a făcut anumite clarificări privind aplicarea prevederilor OUG nr. 111/2021 adică indemnizațiile de șomaj tehnic. Potrivit comunicatului de presă, șomajul tehnic se aplică nu doar în situațiile în care activitatea angajatorului este suspendată total, dar și în situațiile în care activitatea este redusă.

Prin hotărârile de Guvern privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romaniei (în prezent HG nr. 1090/2021) o serie de activităţi sunt interzise, limitate, restrânse sau suspendate. Astfel, activităţile economice se pot desfăşura numai în conditiile stabilite prin acestea.

“Luând în considerare cele mai sus menționate, prin sintagma «pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial» se au în vedere toate situațiile în care activitatea angajatorului este afectată de măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, care se concretizează fie în întreruperea totală a activității (interzicere, închidere, suspendare), fie prin întreruperea parțială (interzicerea desfășurării activității peste un anumit procent din capacitatea maximă a spațiului, peste un anumit număr de persoane), aceasta din urmă generând, în fapt, o reducere a activității”, precizează AJOFM Cluj.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 111/2021 :
(1) Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeași perioadă din lună, pentru salariați diferiți, acordarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (1) și decontarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (7)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.

(2) În cursul aceleiași luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru același salariat, pentru perioade diferite din lună, de indemnizația reglementată la art. 1 alin. (1) și de decontarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.

Astfel , prin permisiunea acordată angajatorului (indiferent de numarul de obiecte de activitate pe care le desfasoara) de a beneficia simultan , însă pentru persoane diferite sau pentru acelaşi salariat, însă pentru perioade diferite din lună, atât de prevederile OUG nr. 111/2021 , cât şi de ale OUG nr. 132/2020 rezulta faptul ca legiuitorul a avut în vedere inclusiv situaţia în care acesta are activitatea redusă, ca urmare a aplicării masurilor pentru diminuarea tipului de risc.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment