Start-Up Zone

Pensii de urmaș: Elevii şi studenţii trebuie să facă dovada continuării studiilor

Casa Naţională de pensii publice a făcut un anunţ elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș. Aceştia trebuie să demonstreze că sunt încadraţi într-o instituţie de învăţământ. În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2021 se reține de la plată.

Potrivit art. 84 din legea nr. 263/2010, copiii au dreptul la pensie de urmașpână la vârsta de 16 ani; dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani; pe toată durata invalidității de orice grad.

Aşadar, potrivit comunicatuui de presă al CNPP, elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2021, adeverința din care să rezulte că, în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

  • să depună la sediul caselor teritoriale de pensii  – până la data de 25 septembrie 2021 – o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model);
  • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2021 – adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;
  • să depună adeverința în original la sediul casei teritoriale de pensii – până la data de 25 decembrie 2021.

În cazul nerespectării condițiilor de mai sus, drepturile de pensie de urmaș ale studenților se rețin la plată după cum urmează:

  • drepturile aferente lunii octombrie, dacă beneficiarii pensiei de urmaș nu au depus declarația pe propria răspundere la sediul casei teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2021;
  • drepturile aferente lunii noiembrie, dacă adeverința prin care se face dovada continuării studiilor nu a fost depusă/transmisă electronic la casa de pensii până la data de 25 octombrie a anului în curs.

Plata pensiei de urmaș se SUSPENDĂ începând cu luna ianuarie 2022, dacă studenții urmași care au transmis adeverința în copie sau în format electronic nu au depus și originalul adeverinței până la data de 25 decembrie 2021.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment