Start-Up Zone

Asigurare şomaj: Cei care vor refuza cursurile vor pierde ajutorul de la stat

Guvernul a adoptat  proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Proiectul propune modificarea procesului de angajare a persoanelor care beneficiază de ajutor social de la stat. Astfel, angajarea persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social este condiționată de înscrierea și parcurgerea cursurilor programului educațional ”A doua șansă”, recomandate de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională.

ATENŢIE: Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaționale de tip ”a doua șansă” conduce la încetarea dreptului la ajutorul social și interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca și în cazul refuzului unui loc de muncă.

În situația în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puțin 24 luni, acordarea ajutorului social se prelungește pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.

Pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului ” a doua șansă” , la o distanță mai mare de 5 km față de locuința acestora, autoritățile administrației publice locale asigură transportul acestora. Astfel, autoritățile administrației publice locale beneficiază de decontarea transportului în limita sumei de 500 lei/persoană/semestru școlar.

De asemenea, a fost introdusă obligativitatea prezentării persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pentru aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării, din 6 în 6 luni sau ori de câte ori sunt solicitate.

Neprezentarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă se va asimila refuzului unui loc de muncă și va conduce la încetarea ajutorului social și posibilitatea depunerii unei noi solicitări după o perioadă de 12 luni. Această obligație a existat și anterior, până în anul 2016, și a fost reintrodusă pentru menținerea legăturii între serviciile de ocupare și beneficiarii de ajutor social.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment