Start-Up Zone

Fonduri europene de până la 1 milion de euro fiecare pentru IMM-uri afectate de criza COVID-19

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești care au fost afectate de criza COVID-19 vor putea obține fonduri europene de până la 1 milion de euro fiecare, printr-o nouă linie de finanțare care vine să înlocuiască vechea Măsură 3, anulată de guvernanți. Informațiile sunt cuprinse într-un proiect de ghid al solicitantului pentru IMM-uri, lansat vineri în dezbatere publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care cuprinde și o grilă de punctaj ce exclude de la finanțare firmele care au avut creștere în anul 2020 față de 2019, o lovitură pentru unii antreprenori care au aplicat la Măsura 3.

Noul Ghid al solicitantului dă peste cap ceea ce afirmase până acum Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În urmă cu 2 săptămâni, același MIPE publica o propunere de ghid al solicitantului destinat Ministerului Economiei, care prevedea, printre altele, suma de 300 milioane euro din fonduri europene pentru redeschiderea Măsurii 3, prin facilitatea europeană React-EU.

„Suma va merge către (…) pregătirea și lansarea apelului de proiecte destinat investițiilor productive în cadrul Măsurii 3 – 300 de milioane de euro” – spunea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe 3 septembrie 2021.

Așadar, atunci scenariul prevedea ca Ministerul Economiei să atragă de la MIPE banii și apoi să deschidă apel de proiecte la care să se înscrie IMM-urile, pe modelul vechii Măsuri 3, care a fost anulată de ministrul Economiei de atunci, Claudiu Năsui.

Noua finanțare care înlocuiește Măsura 3 – aplicare direct în MySMIS

Acum, prin noul proiect de ghid al solicitantui, totul se schimbă. Practic vechea Măsură 3 nici nu mai este luată în discuție, dispare complet din documente. După ce a fost anulată de Claudiu Năsui, nu mai apare nici acum în noul Ghid.

De altfel, Ministerul Economei iese complet din joc. Mișcarea fusese anunțată marți, 7 septembrie, de Claudiu Năsui, la plecarea din Ministerul Economiei, dar a trecut aproape neobservată.

Și Măsura 3 va fi reluată, așa cum am promis, din React EU și se va ocupa chiar Ministerul Fondurilor Europene de ele” – a spus marți Claudiu Năsui.

Între timp, la MIPE a venit ministru interimat premierul Florin Cîțu, iar la Ministerul Economiei, Virgil Popescu, cel care a ocupat această funcție și anul trecut și care a lansat practic vechea Măsură 3, acum anulată.

Acum, noua linie de finanțare se numește „Investiții în activități productive” și e tot în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC), dar cu finnațare prin facilitatea React-EU.

La această finanțare, firmele beneficiare vor aplica direct în sistemul electronic de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – vechiul MySMIS-2014. perioada de aplicare va fi de 30 de zile și urmează să fie anunțată data lansării.

Așadar, la această linie de finnațare NU se va aplica în portalul de granturi IMM creat anul trecut de STS și Ministerul Economiei pentru schema de ajutoare COVID, în primul mandat al lui Virgil Popescu. Asa dacă ne luăm după acest proiect de ghid de la MIPE.

„Investiții în activități productive” 2021 – valoarea finanțării

Noua schemă de finanțare – „Investiții în activități productive” 2021 – care înlocuiește Măsura 3, va avea o alocare de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro fonduri UE FEDR şi  58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021. Este practic alocarea care fusese anunțată săptămâna trecută de MIPE pentru noua Măsură 3.

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021. Așadar, în loc de maxmum 200.000 de euro, acum ajutorul nerambursabil va fi de 5 ori mai mare.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive va fi de:

 • 95% pentru microîntreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru înreptinderi mijlocii.

Durata proiectului va fi de maximum 24 de luni fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

Beneficiari eligibili – altă listă

Noua schema de finanțare nu mai are nico legătură cu vechea Măsură 3 nici în privința listei de beneficiari eligibili. Acum se propune o altă listă de coduri CAEN, față de cea din OUG 130/2020 sau din Legea 220/2020.

Astfel, conform ghidului propus acum, beneficiarii noii linii de finanțare „Investiții în activități productive” 2021 sunt IMM-urile din România active în sectoarele  eligibile menţionate mai jos:

•    Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
•    Clasa F – Construcții;
•    Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
•    Clasa H – Transport și depozitare;
•    Clasa I – Hoteluri și restaurante;
•    Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
•    Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
•    Clasa P– Învățământ;
•    Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
•    Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
•    Clasa S – Alte activități de servicii.

NU vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare:
⦁    activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
⦁    activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.

Grila de punctaj propusă la „Investiții în activități productive” 2021

Și grila de punctaj propusă la „Investiții în activități productive” 2021 este diferită față de cea de la Măsura 3.

Din capul locului, se prevede că firmele care au avut o scădere mai mică de 5% a cifrei de afaceri în anul 2020 față de anul 2019 vor fi respinse din start. Practic, cine a fost pe creștere va fi respins.

Aceasta înseamnă că multe dintre firmele care au aplicat la Măsura 3 în anul 2020, anulată de fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, NU vor mai putea primi finanțare nici din noua schemă de sprijin COVID -19, „Investiții în activități productive” 2021. Cel puțin așa arată acum propunerea de Ghid al solicitantului.

Și asta în condițiile în care atunci când a decis să anuleze Măsura 3, Claudiu Năsui a promis că cele 27.000 de firme care au aplicat atunci se vor putea înscrie la relansarea Măsurii 3.

Acum însă vedem că nu se mai poate vorbi practic de relansarea Măsurii 3, ci de lansarea unei noi scheme de finanțare, diferite de vechea Măsură 3.

De altfel, proiectele care vor fi depuse la noua schemă „Investiții în activități productive” vor fi mai complexe, cu planuri de afaceri mai detaliate, cu altă cerere de finanțare în alt sistem electronic. În aceste condiții, mulți antreprenori care au dat banii unor consultanți la Măsura 3 vor fi excluși din start de la noua schemă „Investiții în activități productive”, iar restul va trebui să solicite consultanților proiecte noi-nouțe. Rămâne de văzut dacă și consultanții vor fi de acord să muncească gratis acum.

Iar acum e și mai mult de muncă la proiecte, bugetul este mai mic, iar valoarea maximă a grantului este mai mare, ceea ce înseamnă că, teoretic, ar putea fi mai puțini beneficiari în final. Totuși, noul program nu prevede o valoare minimă a proiectelor (spre deosebire de Măsura 3, unde grantul minim era de 50.000 euro, iar cel maxim, de 200.000 euro).

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

a)    Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 –  40 puncte
⦁    ≥30% – 40 puncte;
⦁    ≥25 < 30% – 35 puncte
⦁    ≥20 < 25% – 30 puncte;
⦁    ≥15 < 20% – 25 puncte;
⦁    ≥10 < 15% – 20 puncte;
⦁    ≥5 < 10%  – 15 puncte;
⦁    < 5%  – 0 puncte (proiect respins).

b)    Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu- 40 puncte:
⦁    ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
⦁    ≥80 < 90% – 35 puncte;
⦁    ≥70 < 80% – 30 puncte;
⦁    ≥60 < 70% – 25 puncte;
⦁    ≥50 < 60% – 20 puncte;
⦁    ≥40 < 50% – 15 puncte;
⦁    ≥30 < 40% – 10 puncte;
⦁    ≥20 < 30% – 5 puncte;
⦁    < 20% – 0 puncte (proiect respins)

c)    Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte:
⦁    Sold negativ – 5 puncte;
⦁    Sold pozitiv – 0 puncte

d)    Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte
⦁    DA – 5 puncte;
⦁    NU – 0 puncte

e)    Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:
⦁    ≥15% – 10 puncte;
⦁    ≥10% < 15% – 5 puncte;
⦁    < 10%  0 puncte;
Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:
⦁    Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
⦁    În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi respins.

„Investiții în activități productive” 2021  – cheltuieli eligibile

În cadrul schemei de ajutoare nerambursabile COVID „Investiții în activități productive” 2021, IMM-urile vor primi granturi pentru investiții în activități productive.

Tipuri de activități eligibile

 • Construirea/achiziția /extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții în activități productive și vor avea ca activități eligibile:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică.
 • Comisioane, cote si taxe.
 • Consultanţă (cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului)
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază.
 • Activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5. 000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile)
 • TVA nedeductibilă.

Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Diana Spătaru

Add comment