Start-Up Zone

Firmele pot obține câte 50.000-2 milioane Euro pentru instalații de energie regenerabilă

Firmele, organizațiile neguvernamentale, institutele de cercetare și alți beneficiari vor putea obține fonduri nerambursabile între 50.000 și 2 milioane de euro, din Granturile SEE și Norvegiene, pentru instalații de producere de energie din surse regenerabile și pentru proiecte de cercetare-dezvoltare.

Orice entitate, privată ori publică, comercială sau necomercială, și organizații nonguvernamentale, înființate ca persoană legală în România pot aplica pentru cele 3 apeluri deschise din cadrul Programului pentru Energie în România, a anunțat, joi, într-un comunicat pentru StartupCafe.ro, Innovation Norway.

Cele 3 apeluri de proiecte deschise în Programul de Energie – termene:

  1. Apel de proiecte privind energia geotermală, cu termen limită 30 septembrie 2021, ora 14:00 (ora României). Se oferă fonduri de câte 200.000-2 milioane euro pe proiect. Buget total:  3.251.000 euro.
  2. Apel de proiecte de cercetare și dezvoltare, cu termen limită 14 octombrie 2021, ora 14:00 (ora României) – aici sunt vizate institutele de cercetare și universitățile în special, dar aplicantul poate fi orice entitate privată ori publică, comercială sau necomercială. În data de 17 septembrie, ora 11:00 o sesiune de informare urmată de matchmaking (unde aplicanții vor putea cunoaște potențiali partneri din cadrul Spațiului Economic European și vor putea adresa întrebări consultanților Innovation Norway) va fi organizată de Innovation Norway pentru care vă puteți inscrie aici. Se oferă fonduri de câte 200.000-500.000 euro pe proiect, la un buget total de 3 milioane euro, precum și granturi mici de câte 50.000-200.000 euro pe proiect, la un buget de 1,1 milioane euro.
  3. Apel de propuneri privind schema de subvenții mici „Energie hidroenergetică, geotermală și alte SRE pentru IMM-uri și ONG-uri”, cu termen limită 3 decembrie 2021, ora 14:00 (ora României). Se oferă fonduri de câte 50.000-200.000 euro pe proiect, bugetul disponibil fiind de 1.900.100 euro.

În cazul celor trei apeluri de propuneri, intensitatea sprijinului variază între 10% și 90%. Astfel, entitatea beneficiară va trebui să asigure din resurse proprii restul de 10%-90% din investiție, de la caz la caz.

Diana Spătaru

Add comment