Start-Up Zone

Ajutorul de stat pentru sectorul de creştere a animalelor – prelungit până la 31 decembrie 2022!

Veste bună! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării prelungește un ajutor de stat pentru crescătorii de animale, care va intra la plată și în anul 2022. Conform unei hotărâri pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor publicată vineri, 10 septembrie, în dezbatere publică, sumele alocate pentru menținerea Registrelor Genealogice se plătesc și anul viitor.

”Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2022”, se arată în proiectul care are nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Ajutorul de stat subvenționează menținerea Registrelor Genealogice

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.

Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor menționate anterior este:

a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice;
b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează serviciile menționate anterior, acreditate de către Agenția Națională pentru Zootehnie ”Prof. dr. G. K. Constantinescu”,  pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi/sau pentru determinarea calităţii genetice a raselor de animale.

De asemenea, solicitanţii trebuie să încheie cu beneficiarii, crescători de animale, cărora le prestează serviciile menționate anterior contracte care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora.

Cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanţi, avizate de către ANZ, se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului.

”Luând în considerare perioada de depunere a cererilor iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat, respectiv 1 – 15 decembrie 2021 pentru solicitarea ajutorului aferent anului 2022, coroborat cu asigurarea continuității schemei, este necesar ca prezentul act normativ să fie adoptat și să intre în vigoare înainte de 1 decembrie 2021. Prin prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 până la data de 31 decembrie 2022, nu se aduce atingere plafonului maxim aprobat schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, pentru întreaga perioadă de aplicare 2015 – 2022, respectiv 759.250 mii lei. Suma care va fi alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2022 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2022”, se mai arată în documentul citat.


sursA: agrointel.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment