Start-Up Zone

Ordin MADR: Ajutor de minimis – 70.000 de euro pentru producție și 50.000 de euro pentru activități neagricole

Ordinul al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru o măsură de sprijin de finanțare, sub formă de ajutor de minimis, în cuantum de până la 70.000 de euro pentru activități productive și de până la 50.000 de euro pentru activități neagricole. Actul normativ a fost pus în dezbatere astăzi, vineri – 10 septembrie, pe site-ul MADR, urmând ca după aprobare, să modifice Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole”.

”Prin Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI) se acordă sprijin în baza Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020, cu contribuție directă la redresarea economică rezilientă, durabilă și digitală care contracarează în același timp efectele crizei provocate de COVID-19 asupra dezvoltării rurale, prin prioritizarea activităților de digitalizare la nivelul afacerilor, activităților de protecția mediului, precum și serviciilor medicale„, se arată în proiectul de ordin.

Obiectivele schemei de sprijin sunt stipulate în draftul de act normativ, astfel:
– diversificarea economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale prin creşterea numărului
de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea
de locuri de muncă în spaţiul rural, conform fişelor tehnice ale sm 6.2 şi 6.4;
– încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale și de producție;
– digitalizarea activităților din mediul rural;
– încurajarea acțiunilor de protecție a mediului.
– absorbţia de forţă de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură;
– eradicarea sărăciei şi dezvoltarea economică a zonelor rurale.

”Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin prezenta schemă este de aproximativ 2.692 pentru acţiunile aferente sm 6.2, respectiv de aproximativ 1.332 pentru acţiunile aferente sm 6.4.”, se mai arată în documentul MADR.

”Cuantumul maxim al sprijinului este de:

– 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor productive;

– 50.000 euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole”, se mai precizează.

Bugetul schemei este de 428.027.422 euro contribuţie publică, în limita alocării din cadrul PNDR a acestor submăsuri.

”Investiţia realizată în condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi activitatea sau întreprinderea nou-înfiinţată trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul finalizării/ultimei plăţi aferente proiectului de investiţii. Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025”, se mai arată în documentului propus de Ministerul Agriculturii.

De precizat că Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole se derulează prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Redactia START UP ZONE

Add comment