Start-Up Zone

Proiect: Actul de înstrăinare-dobândire a maşinilor ar putea fi încheiat și electronic

Ministerul Finanțelor  a publicat un proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care prevede ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia și în formă electronică.

„Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România și se comunică electronic în vederea radierii/înregistrării/înmatriculării mijlocului de transport de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândește sau de către persoana împuternicită, după caz, autorităților implicate”, scrie în textul proiectului de act normativ.

De asemenea, proiectul prevede că organul fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează mijlocul de transport transmite electronic persoanei care înstrăinează sau persoanei împuternicite un exemplar al actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, completat conform prevederilor în vigoare pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX “Impozite şi taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 și semnat cu semnătură electronică.

În situația în care organul fiscal local nu beneficiază de semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, documentul completat se transmite sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul”.

Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică  trebuie transmis organului competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare și obligatorii, cu excepția actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă electronică și semnat cu semnătură electronică, se pot depune pe suport hârtie sau electronic conform procedurilor stabilite de organul competent.

Totodată, actul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, se comunică electronic de către persoana care l-a înstrăinat către autoritățile implicate în procedura de scoatere din evidența fiscală a bunului.

Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se utilizează astfel:

a) un exemplar semnat electronic de ambele părți rămâne la persoana care înstrăinează;

b) un exemplar semnat electronic de ambele părți rămâne la persoana care dobândește;

c) un exemplar rămâne în arhiva organelor fiscale locale implicate.

d) un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/ înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.

În cazul unei hotărâri judecătorești care consfințește faptul că o persoană a pierdut dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la organul fiscal local în formă electronică sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul” și semnată electronic de către contribuabil.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment