Start-Up Zone

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Ordinul nr. 859/2021 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă obiectivului specific 6.2 – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, finanţată din axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT – EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014 – 2020).

Pot beneficia de ajutorul de minimis întreprinderile din industrie cu consumuri de energie de peste 1.000 tep/an, pentru care, conform Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, este necesară implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii.

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi eligibile: achiziţionarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale; pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc.); managementul proiectului, auditul proiectului; informare şi publicitate.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment