Start-Up Zone

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

OpANAF nr. 1251 din 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare a fost publicat în Monitorul official nr. 802 din 20.08.2021.

Actul normativ analizat  reprezintă o modificare a legislației în domeniul impozitării persoanelor fizice ce nu și-au îndeplinit obligația depunerii declarației privind impozitul pe venit – declarația unică. Mai exact, actul normativ se adresează cu precădere persoanelor fizice ce au desfășurat în anul 2020 activități independente, profesii libere, sau au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Pe parcursul anului trecut, când aceste persoane fizice au declarat că li s-au redus activitatea, aceste persoane au beneficiat, conform legislației specifice de indemnizații pentru șomaj tehnic sau alte forme de indemnizații suportate de bugetul fondului pentru șomaj. Aceste indemnizații  sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii. Persoanele fizice ce au beneficiat de aceste indemnizații au avut obligația să depună declarația unică privind impozitul pe venit și asigurările sociale până în data de 25 mai 2021 pentru anul 2020.

Actul normativ analizat astăzi stabilește că o sursă de informații pentru identificarea contribuabililor ce nu au depus declarațiile de impunere sunt datele comunicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, exact instituția ce a decontat indemnizațiile în cauză.

Practic, autoritatea fiscală va cunoaște persoanele fizice ce au beneficiat de indemnizație, va verifica dacă acestea și-au depus declarația unică, iar în cazul în care nu si-a îndeplinit această obligație se va trece la notificarea contribuabilului și după caz la impunerea din oficiu.

Tot prin actul normativ analizat s-a modificat formularul 256 decizie de impunere din oficiu și au fost actualizate mai multe anexe în procedura aceasta de impozitare.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment