Start-Up Zone

Lista jurisdicțiilor fiscale ce vor face schimb automat de informații financiare cu Autoritățile fiscale din România, modificată

OpANAF nr. 1275 din 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat deinformaţii financiare a fost publicat în Monitorul oficial nr. 808 din 23.08.2021

OpANAF nr. 1275 actualizează lista jurisdicțiilor fiscale ce vor face schimb automat de informații financiare cu Autoritățile fiscale din România.

În acest moment sunt cuprinse în listă un număr de 71 de state / jurisdicții, însă observăm că de la an la an numărul statelor cu care se semnează aceste acorduri de schimburi automate de informații se mărește.

În listă identificăm state considerate cu ceva timp în urmă destinații preferate pentru înființarea de societăți offshore, cum ar fi: Hong Kong, Panama, Quatar, Singapore, Belive.

În preambulul actului normativ este menţionat că, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 4 pct. 3 lit. b)pct. 9 și 15 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a emis acest ordin.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment