Start-Up Zone

A fost modificată procedura de depunere a declarațiilor vamale pentru importatori

OpANAF nr. 1211 din 2021 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016 a fost publicat in Monitorul oficial nr. 807 din 23.08.2021.

OpANAF nr. 1211 modifică procedura de depunere a declarațiilor vamale simplificate pe care le vor utiliza importatorii, sau după caz exportatorii de bunuri. Actul normativ este unul tehnic și modifică secvențial alte acte normative în domeniul vamal. Pentru a fi înțeles trebuie analizat în contextul celorlalte prevederi normative.

Ca și regulă generală declararea mărfurilor la Autoritatea vamală în vederea plasării într-un regim vamal  (export, perfecționare pasivă, antrepozit vamal, tranzit vamal) se poate realiza prin depunerea unei declarații vamale standard. Prin excepție, se poate declara acest regim vamal cu îndeplinirea unor condiții utilizându-se  o declarație vamală simplificată. Un operator economic interesat poate să depună o declarație vamală simplificată în baza unei cereri depuse în portalul comercianților din UE.

La această cerere se anexează în format electronic mai multe documente, cum ar fi: cazierul judiciar al solicitantului, cazierul judiciar al salariaților ce reprezintă solicitantul în proceduri vamale, chestionar de autoevaluare, declarații pe propria răspundere, etc.

În cadrul declarațiilor pe propria răspundere se vor detalia în lei valoarea tranzacțiilor cu state terțe din anul anterior, taxele vamale achitate în anul anterior, categoriile de mărfuri pentru care se solicită un regim vamal și alte situații.

Actul normativ aduce și câteva condiționări privind depunerea declarațiilor vamale simplificate în sensul că dacă la operațiuni de import se datorează TVA, atunci nu se va putea depune o declarație vamală simplificată dacă TVA nu este plătită sau garantată sau eșalonată în plată conform procedurilor fiscale aplicabile.

sursa: legestar.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment