Start-Up Zone

ANAF a aprobat modelul şi conţinutul formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

ANAF a aprobat modelul şi conţinutul formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

În Monitorul Oficial nr. 791/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1253/2021 ca re prevede aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contract de asociere în participaţiune declară inclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operaţiuni.

Potrivit ştirilor juridice, nu se înscriu în decont: taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite; taxa cumulată de plată pentru care a fost aprobată o înlesnire la plată; soldul sumei negative de taxă.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment