Start-Up Zone

Gestionarea deșeurilor de ambalaj. Ordonanţa pentru modificarea legii intră in vigoare

Ordonanța nr. 1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaj intră în vigoare de joi,  19 august 2021.

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, fără a aduce atingere obiectivului global de reciclare minim prevăzut în anexa nr. 5 pentru anul 2025, respectiv pentru anul 2030, poate să solicite Comisiei Europene prorogarea cu până la 5 ani a termenelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor minime pe tip de material prevăzute în anexa nr. 5 şi anume hârtie, plastic, metal, sticlă, aluminiu, lemn.

Actul normativ mai stabileşte că greutatea deșeurilor de ambalaje reciclată se măsoară în momentul în care deșeurile intră în operațiunea de reciclare.

De asemenea, potrivit OG nr. 1/2021, pentru a calcula dacă au fost atinse obiectivele globale de reciclare minime, precum și obiectivele minime pe tip de material, prevăzute în anexa nr. 5, începând cu anul 2025:

a)instituțiile din subordinea/coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului cu atribuții în raportarea datelor și/sau informațiilor din domeniul ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje calculează greutatea deșeurilor de ambalaje generate și reciclate într-un an calendaristic dat, iar deșeurile de ambalaje generate pe teritoriul național sunt considerate ca fiind egale cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piață în același an pe teritoriul național;

b)greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate se calculează ca fiind greutatea ambalajelor care au devenit deșeuri și care, fiind supuse tuturor operațiunilor necesare de verificare, de sortare și altor operațiuni preliminare pentru îndepărtarea deșeurilor care nu sunt vizate de reprelucrarea ulterioară și pentru asigurarea unei înalte calități a reciclării, intră în operațiunea de reciclare în care deșeurile sunt, de fapt, reprelucrate în produse, materiale sau substanțe.

Încă un element de noutate se referă la un control a calităţii deşeurilor de ambalaje.  Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului instituie un sistem eficace de control al calității deșeurilor de ambalaje. Acest sistem va contine specificațiile tehnice localizarea, istoricul cantităților și al operațiunilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje, precum colectarea, transportul, sortarea, reciclarea și, după caz, valorificarea, prin identificare electronică, urmând ca specificațiile tehnice, modalitatea de implementare, funcționare și operare să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 1 ianuarie 2024.

Cantitatea de materiale din deșeurile de ambalaje care încetează să mai fie deșeuri în urma unei operațiuni de pregătire înainte de reprelucrare poate fi considerată reciclată cu condiția ca materialele în cauză să fie destinate reprelucrării ulterioare în produse, materiale sau substanțe ce vor fi folosite în scopul inițial sau în alte scopuri.

La anexa nr. 2 punctul 1, litera b) se modifică, după intrarea în vigoare a actuluinormativ, ambalajul trebuie proiectat, produs și comercializat astfel încât să permită reutilizarea și valorificarea sa, inclusiv reciclarea, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, și să reducă la minimum impactul său asupra mediului care rezultă din eliminarea deșeurilor de ambalaje sau a reziduurilor rezultate din operațiunile de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

Ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile și să nu împiedice colectarea separată și procesul sau activitatea de compostare în care sunt introduse

De asemenea, ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a compostului final să se descompună în bioxid de carbon, biomasă și apă. Ambalajele din plastic oxodegradabile nu sunt considerate biodegradabile.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment