Start-Up Zone

Concediu medical pentru persoanele fizice ce NU au calitate de salariați

Ultimele modificări privind acordarea concediului medical persoanelor fizice ce NU au calitate de salariați au fost introduse prin OUG nr. 74 din 2021. În această categorie se numără persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau practică profesii libere, agricultorii, persoanele casnice, persoanele fără venituri, ce NU au calitate de salariați, însă optează pentru semnarea unui contract cu Casa de Sănătate pentru a beneficia de concediu medical când apar aceste situații.

Acestea semnează cu Casa de Sănătate un contract pentru a se asigura în scopul obținerii unui concediu medical.

Aceste persoane contribuie cu procentul de 1% din venitul bază de calcul. Potrivit OUG nr. 74/2021:

  • Venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este unul ales de persoana fizică ce nu poate să fie mai mic decât salariul minim brut garantat în plată, dar nici mai mare de valoarea de 3 ori salariul minim brut garantat în plată (anterior, plafonul maxim a fost 12 salarii minime brute).

Fac excepție contractele de asigurare pentru indemnizații pentru maternitate unde plafonul maxim lunar de asigurare este de 12 salarii minime brute.

  • Pe cale de consecință, și baza de calcul luată în considerare la determinarea venitului din concediul medical va avea valoarea minimă a salariului brut fără a depăși de 3 ori salariul minim garantat în plată.

Fac excepție, de asemenea, concediile pentru maternitate unde baza de calcul a indemnizației poate să urce până la nivelul de 12 salarii minime brute.

Amintim faptul că persoanele aflate în sfera acestei ordonanțe pot beneficia de concedii medicale dacă: stagiul minim de asigurare este de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare celei în care se acordă concediu medical.

De asemenea, potrivit OUG nr. 74/2021, medicii ce tratează o boală trebuie să întocmească un plan cu indicații terapeutice.

Amintim că s-a redus la 5 zile suportate din bugetul Fondului Național de Asigurări de Sănătate dacă o persoană s-a deplasat în interes personal într-o zonă cu epidemie, iar la întoarcere se instituie carantinarea acesteia.

OUG nr. 74/2021 mai prevede că se consideră contravenție amendată de la 1.000 lei la 2.000 lei cu recuperarea indemnizației primite fapta unui salariat de a solicita certificat medical pentru un angajator, iar în același timp să presteze activitate la un alt angajator.

Foarte important: pentru acei angajatori ce au solicitat decontarea concediilor medicale și au fost respinse aceste solicitări pentru diverse deficiențe, aceștia au termen de remediere a cauzelor de respingere până la data de 31 decembrie 2021.

Începând cu 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere, respectiv de depunere a noilor cereri însoțite de documentele justificative, este de maxim 90 de zile de la primirea comunicării. Aceste termene sunt de decădere, iar depunerea ulterioară conduce la respingerea plății.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment