Start-Up Zone

Proiect: Modificări privind organizare şi desfăşurare a activităţii caselor de schimb valutar

Ministerul Finanţelor a publicat în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar.

Proiectul prezintă cadrul legal privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de schimb valutar şi anume:

a) casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică.

Potrivit proiectului, în cazul caselor de schimb valutar, constituirea unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei. Prin stabilirea cuantumului capitalului social, subscris și vărsat de minimum 350.000 lei, se asigură disponibilitățile bănești necesare derulării activității, la un nivel similar celui reglementat în prezent (75.000 de euro), eliminându-se în același timp obligația dovedirii provenienței sumei, ținând cont de faptul că, în practică, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat.

Amintim că prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

  • s-a abrogat Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și
  • s-a reglementat, prin dispozițiile art. 30, faptul că autorizarea sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale, se realizează de către Ministerul Finanţelor, prin Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar (Comisie), iar procedura de autorizare şi/sau de înregistrare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu avizul Oficiului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

sursA: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment