Start-Up Zone

ANAF dezbate consolidarea fiscală la nivel de grup, care va permite societăților din același grup fiscal să compenseze profiturile cu pierderile

Consolidarea fiscală la nivel de grup va permite societăților din același grup fiscal să compenseze profiturile cu pierderile, urmând să plătească impozit doar pe diferență. Aceasta a fost introdusă prin Legea 296/2020 . În acest sens, acum ANAF a pregătit în dezbatere procedura pentru realizarea grupurilor fiscale.

Printre altele, apare un formular 173 “Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit”, care are și instrucțiuni de completare.
Procedură implementare grup fiscal (click pentru a deschide)

Conform ANAF, precum și a Legii 296/2020, grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit se constituie din cel puţin două dintre următoarele entităţi, denumite membri:

• o persoană juridică română/persoană juridică cu sediul social în România înfiinţată potrivit legislaţiei europene şi una sau mai multe persoane juridice române/persoane juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene la care aceasta deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;
• cel puţin două persoane juridice române la care o persoană fizică română deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
• cel puţin două persoane juridice române deţinute, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică/fizică, rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informaţii;
• cel puţin o persoană juridică română deţinută, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informaţii şi sediul permanent/sediul permanent desemnat din România al acestei persoane juridice străine.

Avantaje și dezavantaje ale consolidării fiscale

Într-o conferință de la începutul acestui an, reprezentanții EY România au prezentat avantajele și dezavantajele:

Avantaje:

– minimizarea eforturilor de declarare fiscală;
– posibilitatea diminuării impozitului pe profit datorat cu eventualele pierderi fiscale înregistrate în cadrul grupului;
– recuperarea mai rapidă a pierderilor fiscale și reducerea riscurilor ca acestea să expire înainte de a fi utilizate.

Dezavantaje:

– calculul de impozit pe profit individual nu este eliminat;
– compensarea pierderilor fiscale înregistrare înainte de intrarea în grup nu este posibilă;
– dosarul prețurilor de transfer trebuie realizat individual, de fiecare membru al grupului fiscal în parte;
– lipsă prevederi (momentan) pentru compensarea între membrii grupului a pierderii fiscale / impozitului plătit.

Reprezentanții EY spuneau că dacă anumite condiții sunt îndeplinite, companiile pot deveni membri ai grupului fiscal începând cu anul următor celui în care condițiile sunt îndeplinite.

• Astfel, această opțiune poate fi exercitată începând cu anul fiscal 2022 și așteptăm norme de aplicare pentru mai multe informații.

Diana Spătaru

Add comment