Start-Up Zone

S-a lansat apelul de finanțare Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță lansarea ultimei sesiuni a apelului de finanțare Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului.

Prin acest apel de proiecte se urmărește sprijinirea sectoarelor culturale și creative prin: consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului și întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și România.

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Numărul mare de proiecte depuse în cadrul primelor două apeluri lansate în 2019 și 2020 – peste 170 – ne-a confirmat că o astfel de oportunitate de finanțare dedicată sectoarelor culturale și creative din România este mai mult decât binevenită. Sprijinul financiar nerambursabil disponibil în cadrul acestui apel facilitează nu doar creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale, dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale experților culturali, dar și consolidarea dialogului intercultural între organizațiile din România și Statele Donatoare, fiind încurajată producția în comun a evenimentelor artistice”, a declarat Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea indicatorilor de Program ce vizează: crearea de locuri de muncă, organizarea de activități de artă contemporană, creșterea numărului de participanți la activitățile culturale, sprijinirea IMM-urilor din sectorul cultural, dezvoltarea de competențe și expertiză la locul de muncă, abordarea inovativă a patrimoniului cultural, producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale (altele decât minoritatea romă pentru care se va lansa, în perioada următoare, un apel dedicat).

Solicitanții eligibili fac parte din următoarele categorii de entități culturale:

  • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
  • organizație neguvernamentală, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  • societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare SAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată).

Perioada de implementare a activităților proiectului poate fi cuprinsă între 6 luni și 18 luni.

Cererile de finanțare se depun până la data de 31.08.2021, ora 16:00, exclusiv online, în cadrul sistemului de management electronic al Programului RO-CULTURA (EMSC) care poate fi accesat la adresa emsc.ro-cultura.ro.

sursa: curierulnational.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment