Start-Up Zone

FINANŢARE EUROPEANĂ PENTRU PREVENIREA CORUPŢIEI

Primăria Capitalei şi Primăria Sectorului 1 vor să implementeze proiecte cu finanţare europeană, în vederea consolidării sistemului de management anticorupţie, printre măsurile prevăzute figurând: organizarea unor sesiuni de instruire, a unei campanii de conştientizare, dar şi a unui sondaj de opinie în rândul cetăţenilor şi a unei cercetări sociologice în rândul personalului din cadrul PMB.

Un proiect aflat pe ordinea de zi a şedinţei de marţi a Consiliului General al Capitalei prevede aprobarea participării Municipiului Bucureşti, în calitate de solicitant, în cadrul Acordului de parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie, structură specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea depunerii cererii de finanţare aferente proiectului „Consolidarea sistemului de management anticorupţie”.

Potrivit referatului de aprobare, la nivelul Municipiului Bucureşti şi al instituţiilor aflate în subordine a fost identificată nevoia consolidării sistemului de management anticorupţie, creşterii eticii, transparenţei, integrităţii şi competenţei.

În plus, a fost identificată nevoia de a depăşi nivelul formal, prin parcurgerea corespunzătoare a etapelor de identificare şi evaluare a vulnerabilităţilor instituţionale şi a riscurilor de corupţie, precum şi prin stabilirea unor măsuri clare de prevenire/control a riscurilor de corupţie. Dezvoltarea şi implementarea de proceduri şi mecanisme eficiente de prevenire a corupţiei/incidentelor de integritate necesită expertiză corespunzătoare şi timp, motiv pentru care trebuie demarate cu celeritate şi corespunzător în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie„, prevede documentul.

Conform aceleiaşi surse, proiectul, care ar urma să fie finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, va include:

– Sprijinirea procesului de implementare a managementului riscurilor de corupţie;
– Sprijinirea procesului de elaborare şi adoptare de proceduri privind prevenirea/evaluarea incidentelor de integritate;
– Organizarea şi derularea de sesiuni de instruire în domeniul prevenirii corupţiei, transparenţei, eticii şi integrităţii;
– Realizarea unei campanii de conştientizare privind fenomenul corupţiei în administraţia publică locală;
– Realizarea unui sondaj de opinie în rândul cetăţenilor şi a unei cercetări sociologice în rândul personalului din cadrul PMB şi al instituţiilor aflate în subordine/coordonare cu privire la fenomenul corupţiei în administraţia publică locală.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 98% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate, iar cota de finanţare de la bugetul local este de 2%. Conform ghidului solicitantului, valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 250.000 lei iar valoarea maximă eligibilă este de 415.000 lei.

În baza celui de-al doilea proiect aflat pe ordinea de zi a CGMB, Consiliul Local al Sectorului 1 este împuternicit să încheie un acord de parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie, în vederea depunerii cererii de finanţare aferente proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”.

sursa: AGERPRES

Redactia START UP ZONE

Add comment