Start-Up Zone

Europa Creativă 2021-2027: Primele 3 apeluri în cadrul componentei Cultură!

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat primele trei apeluri în cadrul componentei Cultură a programului Europa Creativă 2021-2027.

Apel pentru proiecte de cooperare europeană

Apelul are un buget total de peste 60 de milioane de euro și va finanța proiecte care implică o mare diversitate de organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc., active în sectoarele culturale și creative.

Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte:

  • proiecte de mai mică amploare: valoarea maximă a grantului – 200.000 euro
  • proiecte de amploare medie: valoarea maximă a grantului – 1 milion euro
  • proiecte de mai mare amploare: valoarea maximă a grantului – 2 milioane euro

Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 7 septembrie 2021.

Pentru mai multe detalii puteți consulta rubrica  alte finanțări.

Apel de proiecte destinat entităților culturale paneuropene

Apelul are un buget total de 5.4 milioane de euro pentru perioada 2021-2023, cu un potențial de majorare de maximum 20% și se adresează organizațiilor culturale – în acest caz, orchestre, al căror scop este de a oferi oportunități de formare, profesionalizare și performanță pentru tinerii artiști talentați.

Domeniile de interes sunt:

  • Crearea și circulația transnațională
  • Inovare
  • Incluziune socială
  • Sustenabilitate
  • Noua tehnologie
  • Prioritățile specifice sectoarelor: cărți, muzical, arhitectură, patrimoniu cultural

Valoarea maximă a grantului este 1.800.000 de euro/proiect.

Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 26 august 2021.

Pentru mai multe detalii puteți consulta rubrica  alte finanțări.

Apel pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative

Apelul are un buget de 27 milioane euro pentru perioada 2021-2027, apelul finanțează proiecte de consolidare a capacităților, implementate de rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene.

Activitățile pot include dezvoltarea, crearea, producția, diseminarea și conservarea bunurilor și serviciilor, care întruchipează expresii culturale, artistice sau de altă natură creativă, precum și educație sau gestionare, legate de aceste activități.

Sectoarele includ, printre altele, arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, meșteșuguri artistice, audiovizuale (inclusiv film, televiziune, jocuri video și multimedia), patrimoniu cultural tangibil și intangibil, design (inclusiv design de modă), festivaluri, muzică, literatură, spectacol de artă (inclusiv teatru și dans), cărți și edituri, radio și arte vizuale.

Valoarea maximă a grantului este de 825.000 euro/proiect.

Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 26 august 2021.

Pentru mai multe detalii puteți consulta link-ul alte finanțări.

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Biroul Europa Creativă România

Redactia START UP ZONE

Add comment