Start-Up Zone

Buget suplimentat pentru Ministerul Muncii!

Bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a fost suplimentat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

Hotărârea nr. 672/2021 a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pe anul 2021 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de 14.000 mii lei, la capitolul 56.01 “Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, alineatul 51.01.78 “Transferuri din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale”, pentru asigurarea plăţii creanţelor salariale în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment