Start-Up Zone

Se prelungește sesiunea de depunere pentru cererile de proiecte din cadrul SDL GAL SIRET BÂRLAD EST

Data limită de primire a proiectelor din cadrul SDL GAL SIRET BÂRLAD EST este 16.07.2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

In cadrul programului, se regasesc urmatoarele linii de finantare:

  • Masura 4/5C “Ferma verde”

Beneficiari eligibili: Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, incadrati in categoria mici si mediu (pana la 250.000 SO)

Fonduri disponibile alocate acestui apel– 7500 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 7500 euro

Data limită de primire a proiectelor: 16 iulie 2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

  • Măsura 2/1A “Formare profesionala în mediu rural”

Beneficiari eligibili:

Direcți – entitati publice sau private  din domeniul formarii profesionale a adultilor;

Indirecți – grupuri țintă identificate la nivelul teritoriului, precum și populația de etnie romă.

Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 50.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  25.000 euro/proiect exclusiv pentru beneficiarii indirecți de etnie romă și 25.000 euro/proiect pentru alte tipuri beneficiari indirecți

Data limită de primire a proiectelor: 16.07.2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

  • Măsura M1/1A„Infiintarea structurilor asociative”

Beneficiari eligibili:

Directi – Societăţi comerciale, Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, Asociaţii conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Cooperative agricole, Orice altă formă juridică de asociere, Consilii locale, unitati scolare.

 Indirecti – Persoane fizice si juridice din teritoriu, agenti din domeniul alimentatiei publice; întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, sanatatii,educatiei etc.

Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 25.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  25.000 euro/proiect

  • Masura 7/6B “Infrastructura sociala”

Beneficiari eligibili: Entitati publice / Entitati private individual sau in parteneriat cu un furnizor autorizat de servicii sociale

Fonduri disponibile alocate acestui apel– 25.000 euro

Data limită de primire a proiectelor: 16.07.2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siret Bărlad Est din sat Pechea,  comuna Pechea, str. Suhurlui, nr. 4, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 08.00 – 12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Siret Bârlad Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galsiretbarladest.ro  .

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0740 202222, 0740 772889, e-mail: galsiretbarlad@gmail.com , www.galsiretbarladest.ro .

La sediul GAL Siret Bârlad Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

Diana Spătaru

Add comment