Start-Up Zone

Cum se modifica regulile fiscale pentru comerțul electronic de la 1 iulie 2021

Regulile fiscale pentru comerțul electronic se modifică major de la 1 iulie 2021. Aceste modificări sunt legate de o reformă legislativă europeană care va avea impact substanțial asupra tuturor companiilor care vând online servicii și mărfuri (atât intracomunitare, cât și importate) pe teritoriul Uniunii Europene.

Începând cu 1 iulie 2021 se transpun în Titlul VI – TVA al Codului Fiscal următoarele directive: Directiva (UE) 2017/2455 și Directiva (UE) 2019/1995.

În aplicarea acestor directive a fost elaborat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului din 21 noiembrie 2019 în ceea ce privește livrările de bunuri sau prestările de servicii facilitate de interfețe electronice și regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri.

În cadrul acestor seminarii vor fi prezentate pe larg toate modificările ce survin ca urmare a transpunerii acestor directive, dintre care vă prezentăm doar o scurtă sinteză a acestora:

  • implementarea ghișeului unic (One Stop Shop – OSS) pentru serviciile prestate către persoane neimpozabile, pentru care se datorează TVA în alte state membre;
  • actualele regimuri speciale prevăzute de art. 314 și 315 din Codul fiscal pentru servicii electronice, de telecomunicații și de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, vor fi modificate;
  • implementarea noțiunii de vânzări intracomunitare la distanță, cu modificări ale locului livrării și eliminarea actualelor plafoane aplicate de statele membre; aplicarea ghișeului unic pentru plata TVA într-un singur stat membru (OSS);
  • implementarea noțiunii de vânzare la distanță de bunuri importate, asociată cu mecanismul ghișeului unic pentru plata TVA într-un singur stat membru (One Stop Shop – IOSS), pentru bunurile cu valoarea redusă livrate către persoane neimpozabile;
  • regimul special pentru declararea și plata TVA la import pentru bunurile de mică valoare livrate către persoane neimpozabile, atunci când nu se utilizează ghișeul unic (IOSS);
  • prevederi noi referitoare la interfețele electronice care facilitează livrarea/importul unor bunuri; cum sunt ele tratate, ce rol joacă, cum trebuie să se înregistreze, ce obligații au.

Diana Spătaru

Add comment