Start-Up Zone

Grila de punctaj pentru activitățile non-agricole din cadrul Submăsurilor 6.2 și 6.4 arată că activitățile de producție, bungalow-uri și activități turistice, precum și partea de servicii medicale au cele mai multe șanse la finanțare

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat în consultare publică Ghidurile solicitantului pentru submăsurile 6.2 și 6.4, dedicate activităților non-agricole în data de 20 mai, urmând ca sesiunile de aplicare să se deschidă aproximativ la sfârșitul lunii iunie.

În cadrul Submăsurii 6.2, sprijin financiar nerambursabil pentru activități non-agricole pentru firme noi, solicitanții eligibili pentru această submăsură sunt fermierii sau membri ai unei gospodării agricole care își diversifică activitatea în non-agricol. Punctajul cel mai bun pentru această submăsură ar fi partea de producție, pentru partea de bungalow-uri și activități turistice, precum și pentru partea de servicii medicale, conform grilei de punctaj.

Mai explicit, pentru submăsura 6.2, punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:

 1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole – 5 puncte
 2. Principiul prioritizării activităților de producție – maxim 15 puncte
 3. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) – 20 puncte
 4. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității – maxim 15 puncte
 5. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului – maxim 10 puncte
 6. Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat – maxim 25 puncte
 7. Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au  beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2) – 10 puncte.

Cealaltă submăsură dedicată investițiilor non-agricole în mediul rural este submăsura 6.4. Submăsura 6.4, pentru firme care au vechime de minim 3 ani, dintre care ultimii 2 ani cu profit, cele mai multe șanse se înregistrează cel mai probabil pe partea de producție, pe partea de turism și pe partea de servicii medicale, stomatologie sau medicină veterinară.

In cadrul submăsurii 6.4., punctajul se va calcula astfel:

 1. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole – 5 puncte
 2. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare) – 10 puncte
 3. Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității – maxim 10 puncte
 4. Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului – maxim 10 puncte
 5. Principiul prioritizării activităților de producție – maxim 25 puncte
 6. Principiul stimulării activităților turistice și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat – maxim 15 puncte
 7. Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice – maxim 10 puncte
 8. Principiul accesului la finanțare – în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2) – 10 puncte
 9. Principiul maturității proiectului – în sensul depunerii documentației pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, la depunerea cererii de finanțare – 5 puncte

Diana Spătaru

Add comment