Start-Up Zone

Guvernul intenționează să adopte un proiect OUG prin care se amână termenul de depunere a declarației de beneficiar real

Guvernul intenționează să adopte astăzi, 27 mai, un proiect OUG prin care se amână termenul de depunere a declarației de beneficiar real. Astfel, este introdus un termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus prin Legea 101/2021, la un termen special stabilit la 1 octombrie 2021.

Executivul spune că această obligație de raportare a fost reintrodusă în mod abrupt și a generat probleme atât pentru firme cât și pentru aparatul administrativ.

Ce schimbări vor fi făcute privind termenul de depunere a declarației de beneficiar real

Se va introduce un termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus prin Legea 101/2021, la un termen special stabilit la 1 octombrie 2021.

Se introduc mai multe forme și modalități de depunere a declarației, astfel:
– pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică,
– pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier,
– pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

De ce este nevoie de acest OUG

Inițial, potrivit Legii nr 129/2019, firmele, cu excepţia regiilor și companiilor de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Reglementările trebuiau puse în aplicare în termen de un an.

La sfârșitul lunii aprilie 2021, după mai multe modificări legislative, prin Legea 101/2021, s-a introdus obligația persoanelor juridice de a depune o declarație privind beneficiarii reali în termen de cel mult 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale.

Această obligație a fost introdusă în mod abrupt, chiar în perioada depunerii situațiilor financiare anuale, iar termenul a fost stabilit fără analizarea impactului în contextul pandemiei și al menținerii procedurii de depunere clasice, se generează o sarcină excesivă atât asupra mediului privat, cât și asupra aparatului administrativ însărcinat cu înregistrarea acestor declarații, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

În plus, Legea 101/2021 nu a prevăzut norme tranzitorii cu privire la persoanele juridice care au depus situațiile financiare anuale în perioada imediat anterioară intrării în vigoare a legii, generând o incertitudine considerabilă în rândul firmelor vizate de obligațiile nou- introduse.

La nivelul lunii februarie erau înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului un număr de 1.049.835 de persoane juridice active.

Până recent, firmele constituite exclusiv din persoane fizice erau scutite de la obligația depunerii. Introducerea obligației de a depune declarația în 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, chiar în aceeași perioadă de raportare, generează birocrație și mai mare pentru mediul privat. De asemenea, se creează și riscul unui blocaj funcțional la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului, având în vedere perioada de timp scurtă și volumul ridicat și neprevăzut de declarații care urmează a fi depus. În plus, în această perioadă s-au înregistrat cu 50% mai multe persoane juridice în anul 2021 față de anul 2020.

Diana Spătaru

Add comment