Start-Up Zone

Noi modificări aduse legii de funcționare a Autorității de Supraveghere Financiară. Cum afectează persoanele fizice sau juridice

Persoanele fizice pot primi amenzi cu sume între 1.000 lei și echivalentul în lei a 25% din venitul net anual realizat, iar firmele – cu sume cuprinse între 10.000 de lei și echivalentul în lei a 1% din cifra de afaceri anuală, potrivit modificărilor aduse legii de funcționare a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), promulgate joi de președintele Iohannis.

Proiectul de lege, viza inițial o exonerare de la răspunderea civilă sau penală pentru angajații cu atribuții de control din ASF, în anumite situații, dar în Senat s-au adus modificări semnificative.

Controversata lege de modificare a Ordonanței de Urgență în baza căreia funcționa ASF, act inițiat în toamna anului trecut de liberalul Florin Roman a suferit modificări substanțiale în Parlament , fiind promulgată joi, 20 mai de președintele Iohannis.

Una din prevederile controversate din proiectul de lege inițiat de liberalul Florin Roman viza ca “membrii conducerii ASF și personalul cu atribuții de supraveghere și control să nu răspundă civil ori penal , după caz, în situația în care instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credintă şi fară neglijentă, a oricărui fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atribuțiilor de supraveghere şi control.

În forma adoptată de Senat și promulgată de președintele Iohannis, formularea acestei prevederi s-a modificat astfel:

“Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva membrilor Consiliului ASF sau împotriva personalului acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere și control, se suportă de către A.S.F. dacă organele judiciare constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legatură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere și control.”

O altă prevedere care a stârnit controverse și care a fost respinsă în Comisiile din Senat este cea potrivit căreia: “membrii Consiliului ASF care nu domiciliază în Bucureşti beneficiază de decontarea cheltuielilor cu locuinţa de serviciu, cazarea, diurnă şi transport, în condiţiile stabilite prin lege şi prin reglementările proprii.”

Controversa s-a iscat în contextul în care conducerea ASF este numită politic, iar șefii acestei autorități sunt răsplătiți cu venituri lunare de până la 14.000 de euro. Veniturile membrilor conducerii ASF au crescut semnificativ și în 2019. Dacă unii membri din conducerea ASF erau bogați înainte de a fi numiți politic la vârful acestei autorități, pentru cei nou veniți saltul este uriaș. Spre exemplu, Gabriel Grădinescu a trecut de la venituri de 150.000 de lei ca director de bancă în Focșani, la venituri de peste 660.000 de lei ca vicepreședinte în ASF, iar pe lângă Loganul fabricat în 2006, în declarația de avere s-a adăugat între timp și un Hyundai Tucson.

O altă prevedere respinsă 
din proiectul liberalului Florin Roman este cea care prin care “paza ASF urma să se asigure de către Jandarmeria Română , prin structurile specializate, în mod gratuit.”

Angajații ASF vor fi obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor sensibile și după ce nu vor mai lucra în această instituție

O prevedere care a rămas în forma promulgată de președintele Iohannis se referă la introducerea unor condiții stricte de confidențialitate, astfel:

 • “(1) Membrii Consiliului ASF, precum și personalul acesteia sunt obligați să păstreze stricta confidențialitate a oricărei informații sensibile, prevăzute în reglementările proprii ale ASF, obținute în cursul sau ca urmare a exercitării funcției ori a prerogativelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.
 • (2) Obligația păstrării confidențialității informațiilor prevăzute la alin.(l) pentru membrii Consiliului ASF și personalul acesteia subzistă indiferent dacă persoana mai deține sau nu calitatea de membră al Consiliului ASF sau pe cea de salariat.”
Noi pârghii pentru ASF: pentru a putea sancționa problemele din piețele de miliarde de euro din asigurări, bursă și pensii private

Astfel, entitățile supravegheate sunt obligate:
 • a) să transmită și/sau să pună la dispoziția A.S.F. actele, documentele și informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de A.S.F. , astfel încât să nu fie periclitată desfașurarea și finalizarea activității de supraveghere și control și să asigure accesul reprezentanților A.S.F. în sediile acestora;
 • b) să furnizeze documente complete și informații reale , care să nu inducă în eroare A.S.F., astfel încât să nu fie periclitată desfășurarea și finalizarea activității de supraveghere și control;
 • c) să respecte măsurile dispuse de A.S.F. prin actele de autorizare supraveghere și control.
 • (2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (l) se sancționează de către A.S.F. potrivit legislației speciale aplicabile entităților (..).
 • (3) Încălcarea repetată a obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) de către entități (..) după aplicarea de către A.S.F. a sancțiunilor contravenționale prevăzute în legislația specială aplicabilă sau a celor prevăzute la art.(..) pentru aceste fapte, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
 • (4) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda.
 • (5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul deciziilor de sancționare a faptelor prevăzute la alin. (l) emise de A.S.F., desființate de instanțele de judecată competente.”


Pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență 
, precum și a reglementărilor și hotărârilor Consiliului A.S.F., în cazurile care nu cad sub incidența legislației care reglementează activitatea entităților prevăzute la art. 21 alin.(l), Consiliul ASF , în conformitate cu regulamentul intern aprobat, poate aplica următoarele sancțiuni:

 • a) avertisment scris;
 • b) amendă pentru persoanele fizice cuprinsă între 1.000 lei și echivalentul în lei a 25% din venitul net anual al persoanei fizice realizat cu angajatorul sau amendă pentru persoanele juridice cuprinsă între 10.000 lei și echivalentul în lei a 1% din cifra de afaceri anuală a persoanei juridice. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;
 • c) suspendarea parțială sau totală, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizației acordate de A.S.F.;
 • d) retragerea autorizației acordate de A.S.F..
 • (2) Deciziile adoptate de A.S.F. cu privire la persoanele fizice și juridice conform prevederilor alin. (l) pot fi contestate (..)”

Diana Spătaru

Add comment