Start-Up Zone

Ghidul solicitantului pentru submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici a fost lansat spre consultare publică

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” se încadrează, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsura 06 „Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniul de intervenție  DI 2A „Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole”.

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop:

 • îmbunătăţirea  managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;
 • creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producţie standard)

este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol.

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici

 1. să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producție standard)– fermă mică.
 2. să fi înregistrat exploataţia agricolă, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.
 3. să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin această submăsură din PNDR 2014-2020; o exploataţie agricolă poate primi sprijin o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură;
 4. să prezinte un Plan de Afaceri
 5. Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 6 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului;
 6. înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri);

Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani  de la semnarea Deciziei de finanțare.

Implementarea planului de afaceri și depunerea dosarului cererii tranșei a doua de plată se vor  realiza până la data de 30 septembrie 2025, verificarea finală  inclusiv ultima plată nu vor depaşi data de 31 decembrie 2025.

IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri presupune îndeplinirea în mod obligatoriu a următoarelor condiții:

 • comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • înființarea platformelor/ amenajărilor privind gestionarea gunoiului de grajd conform normelor de mediu în vigoare cu respectarea condițiilor de bune practici prevăzute în Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului, în cazul în care exploatația vizează creșterea animalelor; în cazul în care în cadrul exploatației agricole există o platformă/ amenajare privind gestionarea gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de afaceri se va detalia acest aspect;
 • stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului în UAT-ul în care exploataţia este  înregistrată;
 • în cazul în care fermierul va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de – 6 luni de la data semnării Deciziei de finanțare, locul de muncă al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia;
 • din Planul de afaceri trebuie să reiasă dezvoltarea exploataţiei agricole;

Diana Spătaru

Add comment