Start-Up Zone

Schema de stat românească în valoare de 500 de milioane de euro pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul turismului, al cazării și al serviciilor alimentare, precum și agențiile de turism a fost aprobată de Comisie

Întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul turismului, al cazării și al serviciilor alimentare, precum și agențiile de turism vor primi ajutor în valoare de 500 de milioane de euro (aproximativ 2,437 miliarde RON) pentru a face față provocărilor crizei COVID-19. Comisia a aprobat oficial schema de stat pentru proiect.

Măsura a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul public, sub formă de subvenții directe, va acoperi până la 20 % din pierderile de venituri (sau, în cazul anumitor agenții de turism care aplică un regim special, volumul facturilor emise pentru servicii turistice, inclusiv marja) pe care beneficiarul le-a înregistrat între 1 ianuarie și 21 decembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din 2019.

Măsura urmărește să ajute beneficiarii să își acopere nevoile de lichidități și să își continue activitățile în timpul și ulterior pandemiei. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar.

În special, (i) sprijinul nu va depăși 1,8 milioane EUR per beneficiar, astfel cum se prevede în cadrul temporar, și (ii) ajutorul va fi acordat cel târziu la 31 decembrie 2021. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile cadrului temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Diana Spătaru

Add comment