Start-Up Zone

Acțiunea 2.2.2. pentru digitalizarea IMM-urilot este în pregătire

ADR Nord Est anunță că apelul de proiecte Digitalizarea IMM, care va fi lansat conform Schemei de ajutor de minimis  din cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014 2020, Axa prioritară 2. – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2.2. – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Acțiunea 2.2.2. – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic, este în pregătire.

Acesta va fi lansat de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională, în calitate de Subadministratori de Schemă, la nivelul fiecărei Regiuni, după ce va fi asigurată, de către Autoritatea de Management, finanțarea activităților specifice ce trebuie desfășurate de către ADR-uri, pentru gestionarea Schemei.

De asemenea, vă informăm că apelul va fi lansat cu o lună înainte de deschiderea sesiunii de depunere, timp suficient pentru pregătirea de către solicitanți a proiectelor, care vor cuprinde, în principiu, următoarele elemente:

  • prezentarea solicitantului și a activității sale curente
  • descrierea investiției propuse și a modului în care aceasta va contribui la creșterea gradului de digitalizare
  • bugetarea investiției și planificarea achizițiilor

Noutățile care vor apărea în legătură cu Schema de ajutor de minimis și Apelul de proiecte ce va fi lansat, vor fi făcute publice pe website-urile instituțiilor implicate, inclusiv al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord‑Est, de îndată ce vor fi disponibile.

Ordinul comun nr. 1.486/4.255/2020 al Ministrului Fondurilor Europene și al Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României

Diana Spătaru

Add comment