Start-Up Zone

Ministerului Finanțelor explică aplicarea condițiilor pentru scutirea de TVA

Ministerul Finanțelor a publicat o circulară în care sunt explicate condițiile în care se aplică scutira de taxă pe valoarea adăugată pentru anumite operațiuni.

Companiile care vor să vadă cum li se aplică această măsură vor găsi clarificări privind noțiunea de exportator din perspectiva TVA și modalitățile de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, în contextul modificărilor aduse legislației vamale, potrivit unui comunicat de presă.

De asemenea, documentul conține clarificări privind justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri.

Circulara include și o serie de exemple ilustrative menite să conducă la aplicarea unitară a Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite operațiuni, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2148/2020.

În plus, sunt introduse trimiteri și către alte materiale elaborate de Comisia Europeană, cum ar fi notele explicative privind modificările TVA în UE în ceea ce privește regimul de stocuri la dispoziția clientului, operațiunile în lanț și scutirea pentru livrările intracomunitare de bunuri („soluțiile rapide din 2020″).

Circulara poate fi consultată AICI.

Diana Spătaru

Add comment