Start-Up Zone

Bugetul pentru 2021: 32,1 miliarde de lei din fonduri europene și 29,3 miliarde lei din fonduri naționale

Ministerul Finanțelor a publicat joi, 11 februarie, pe site-ul oficial al Guvernului proiectul de buget pentru anul 2021, regăsit AICI. Pentru anul 2021, investițiile sunt estimate la 5,50% din PIB. Din totalul investițiilor, 32,1 miliarde de lei vor fi din fonduri europene, restul de 29,3 miliarde lei din fonduri naționale.

În 2021, investițiile sunt estimate la 5,50% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde lei ca în anul 2020 (când au fost de 53,08 miliarde de lei sau 5,10% din PIB), iar în anul 2024 acestea vor reprezenta 4,81% din PIB, o creştere de 6,1 miliarde de lei faţă de anul 2021, cu un vârf situat în anii 2020-2022.

Deficitul pe bugetul general consolidat:

  • 7,16% din PIB în 2021
  • 5,84% din PIB în 2022
  • 4,37% din PIB în 2023
  • 2,89% din PIB în 2024

Cheltuielile de personal nu pot depăși 9,8% din PIB în 2021 și 9,1% în 2022.

Așadar, în ceea ce privește situaţia macroeconomică, proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o creştere economică de 4,3% prevăzută pentru anul 2021, cu un vârf în anul 2023 de 5% şi un ritm mediu anual de 4,9% pe întreg orizontul 2022-2024, mai mare comparativ cu cea estimată a fi înregistrată la nivelul ţărilor UE (4,2% la nivelul zonei euro şi 4,1% pe total UE, estimată pentru anul 2021, conform prognozei de toamnă a UE).

În ceea ce priveşte deficitul ESA, planificarea bugetară pe anul 2021 şi estimările pe perioada 2022-2024 stabilesc soldul negativ la 8,23% din PIB, urmând ca acesta să ajungă în anul 2024 la 2,90% din PIB. Potrivit Ministerului Finanţelor, spre sfârşitul orizontului de prognoză, în anul 2024, deficitul se va încadra în prevederile regulamentelor europene, respectiv 2,9%.

Măsuri ale Proiectului de Buget în anul 2021:

– menținerea cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie /indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;

– menținerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

– menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020;

– neacordarea de premii și a indemnizaţiei de vacanţă prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017;

– compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzător;

– pentru polițiști și cadre militare se mențin reglementările din anii anteriori care vizează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale;

– prelungirea folosirii voucherelor de vacanță emise în anul 2019 și anul 2021 până la sfârșitul anului 2021 și suspendarea emiterii de vouchere de vacanță pentru anul 2021 de către autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr.41/1994;

– studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

Bugetul ministerelor și instituțiilor în 2021:

1. Ministerul Muncii şi Protecţiei Publice – 53,7 miliarde lei

2. Ministerul Finantelor Publice – 36 miliarde lei

3. Ministerul Educaţiei – 31,1 miliarde lei

4. Ministerul Agriculturii – 26 miliarde lei

5. Ministerul Apărării Naţionale – 22,74 miliarde lei

6. Ministerul Afacerilor Interne – 21,53 miliarde lei

7. Ministerul Sănătății – 17,53 mld. lei

8. Ministerul Transporurilor – 14,1 miliarde lei

9. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei – 7,9 miliarde lei

10. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului – 6,59 miliarde lei

11. Ministerul Justiției – 4,73 miliarde lei

12. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – 2,02 miliarde lei

13. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării – 1,9 miliarde lei

14. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – 1,4 miliarde lei

15. Ministerul Energiei – 1,13 miliarde lei

16. Ministerul de Externe – 1,09 miliarde lei

17. Ministerul Culturii – 935 milioane lei

18. Ministerul Tineretului şi Sportului – 543 milioane lei

Principalele categorii pentru bugetul anului 2021 sunt:

Cheltuielile de personal / 109,97 milliard lei (2021)
* 109,511 milliard lei (2020) – scădere de 467 milioane lei

Cheltuielile cu asistenţa socială (unde sunt şi pensiile) / 142,93 miliarde lei (2021)
* 138.55 miliarde lei (2020) – creştere 4,38 miliarde lei

Cheltuielile cu bunuri şi servicii / 55,38 miliarde lei (2021)
* 57,04 miliarde lei (2020) – scădere de 1,66 miliarde lei

Cheltuielile cu dobânzile (ne-am împrumut mai mult) / 16,86 miliarde lei (2021)
* 14,51 miliarde lei (2020) – creştere de 2,35 miliarde lei

Diana Spătaru

Add comment