Start-Up Zone

Pași de urmat pentru demararea unei construcții

Multe întreprinderi mici și mijlocii intenționează să demareze proiecte de construcții, odată ce vor primi finanțarea pentru Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

În acest caz, beneficiarii grantului pentru Investiții trebuie să demareze o serie de autorizații de construcții.

Potrivit Legii nr. 50/1991 și Legii nr. 350/2001, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcție începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obținerii autorizației de construcție:

Pasul 1: Solicitarea certificatului de urbanism de la primărie – Pentru a primi CU, vei avea nevoie de actul de proprietate, planurile cadastrale, cererea tip și chitanța ce dovedește achitarea unei taxe.

Pasul 2: Realizarea studiului geotehnic – Din acest studiu reies calitatea și caracteristicile terenului respectiv, de unde proiectantul obține informațiile de care are nevoie pentru a putea calcula și dimensiona fundația noii clădiri.

Pasul 3: Proiectarea construcției – compartimentare interioară / exterioară, funcționalități. urmează să fie elaborat proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate, respectiv arhitectură, structura de rezistență și instalații. Mai exact, vor fi realizate planșe desenate și documentații scrise, pe care proiectanții le vor semna după cum prevede legislația.

Pasul 4: Obținerea avizelor – Procedură care constă în obținerea propriu-zisă a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism. De obicei, primăria solicită, prin CU, avizul de la Mediu, plus avizele și acordurile de la furnizorii de utilități prezenți în zona unde va fi noua construcție, precum: electricitate, apă și canalizare, gaze, salubritate.

Pasul 5: Depunerea dosarului la primărie –  Ultima etapă constă în solicitarea de la primărie a autorizației de construire prin depunerea unui dosar complet care să conțină proiectul de autorizare, primit de la proiectanți, avizele de mai sus și actele de proprietate. Doar după primirea autorizației poți începe realizarea construcției, care trebuie să respecte proiectul tehnic.

Odată obținută autorizația de construire, în proiectul tehnic (P.Th.) se dezvoltă și documentația tehnică. Specialiștii vor elabora proiectul tehnic și detaliile de execuție (P.Th.+D.E.), documentația scrisă și desenată, care include informațiile necesare executării construcției. Documentațiile tehnice vor fi conform prevederilor legale din certificatul de urbanism, dar și altor caracteristici ale amplasării.

Diana Spătaru

Add comment