Start-Up Zone

Fundația Orange – „Lumea prin Culoare și Sunet”: Apel de proiecte pentru sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și auz

Beneficiari eligibiliFinanțare acordatăTermen limită de depunere
Organizaţie non-profit (asociaţie, fundaţie sau federaţie etc.)Instituție educațională, medicală sau culturală Între 10.000 şi 100.000 euro, în funcție de grant:Grant 1: 85.000-100.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecteGrant 2: 18.000-20.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecteGrant 3: 10.000-12.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte 16 aprilie 2020, ora 16:00

Finanțator

Fundația Orange

Obiectiv

Fondul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz prin susţinerea de proiecte în domeniile: educație, cultură, mobilitate în scopul de a le asigura o viață autonomă și de a îmbunătăți integrarea lor socială. 

Buget

250.000 euro

Granturi

Fundația Orange oferă în cadrul programului de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet”- ediția 2020, 3 tipuri de finanțare, după cum urmează:

 • Grant 1: 85.000-100.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte; acest grant se adresează exclusiv unor proiecte colaborative, cu  o durata de minim 24 de luni, realizate în parteneriat de 2 organizații, cu acoperire națională sau un numar mare de beneficiari și o componentă digitală avansată;
 • Grant 2: 18.000-20.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte cu o durată de desfășurare de minim 12 luni;
 • Grant 3 : 10.000-12.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte cu o durată de desfășurare de până în 12 luni.

Activități eligibile

Sunt căutate proiecte de impact, sustenabile și care propun soluții inovative de integrare ce au acoperire națională sau un număr mare de beneficiari.

Prioritate vor avea proiectele cu o componentă digitală avansată (în cazul proiectelor colaborative Grant 1) și cu o intervenție cu impact la nivel național.

Se vor acorda punctaje mai mari proiectelor: 

 • Care oferă soluții inovatoare și eficiente de a aborda cauza și în care tehnologia digitală joacă un rol semnificativ
 • Care se desfășoară pe o arie geografică extinsă (proiectul să fie implementat în cel puțin 2 localități) sau proiecte cu un număr de beneficiari semnificativ
 • Al căror impact și rezultate sunt clare și cuantificabile
 • În care să poată fi implicați voluntari Orange România.

Criterii de eligibilitate

Eligibilitatea aplicantului și a partenerilor aplicanți:

 • Proiectul poate fi depus de către o organizaţie non-profit (asociaţie, fundaţie sau federaţie etc.), instituție educațională, medicală sau culturală înregistrată legal în România şi care desfăşoară activităţi de cel puţin 1 an (la data depunerii aplicaţiei) pentru Grant 2 și 3 sau de 2 organizații ca cele de mai sus, aflate într-un parteneriat, printr-un Partener Solicitant desemnat, pentru Grant 1.
 • Organizaţia sau una din organizațiile partenere este acreditată pentru acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară).
 • Organizaţia / Partenerul Solicitant și partenerii acestuia au depus bilanţul financiar pentru ultimul an fiscal.
 • Organizaţia / Partenerul Solicitant și partenerii acestuia prezintă un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităţii organizaţiei (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.)
 • Organizaţia / Partenerul Solicitant nu este angrenat în activităţi ilicite, nu a fost condamnat sau în curs de judecare pentru infracţiuni de corupţie şi nu a fost sau nu este într-un litigiu cu Fundaţia Orange, Orange România S.A şi/sau cu orice companie afiliată.

Eligibilitatea domeniilor și a grupurilor ţintă:

 • Proiectul depus se adresează persoanelor cu deficiențe auditive și/sau de vedere sau alte deficiențe cauzate de acestea.
 • Proiectele colaborative se adresează unui număr cât mai mare de beneficiari din întreaga țară, au o componentă digitală avansată, pot dovedi importanța soluției propuse pentru grupul de beneficiari, au un plan dezvoltat de continuitate pe termen lung.
 • Numărul de beneficiari ai proiectelor și zona geografică unde se va desfășura proiectul vor fi elemente de departajare în procesul de selecție pentru toate cele trei tipuri de Grant. 

Criterii de evaluare

Evaluarea organizaţiei aplicante / parteneriatului

 • Experienţa de lucru a organizaţiei aplicante și/sau a echipei de lucru cu grupurile de beneficiari sau cauzele selectate în cadrul programului de finanțare şi mai ales abordarea reprezintă un criteriu de departajare a organizaţiilor aplicante.
 • Experiența de lucru în proiecte cu componentă digitală
 • Experiențe precedente de lucru în parteneriat (cu alte organizații, entități sau proiecte similare)

Informaţiile care vor fi luate în considerare în evaluarea experienţei de lucru a organizaţiei:

 • istoric organizaţie
 • rezultate în proiecte similare
 • experiența echipei de proiect în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi. 

Evaluarea proiectului depus

Proiectul va fi evaluat în ceea ce priveşte:

 • Relevanţa intervenției propuse
 • Definirea clară a nevoii identificate şi a beneficiarilor cărora li se adresează proiectul
 • Impactul soluției propuse pentru grupul de beneficiari
 • Sustenabilitatea proiectului și continuare pe termen lung și după finalizarea proiectului
 • Numărul de beneficiari vizați de proiect
 • Coerența proiectului şi descrierea clară a activităților
 • Buget realist şi în relație cu activitățile
 • Urmărirea unor rezultate coerente şi relevante
 • Identificarea unor indicatori de evaluare care ajută la stabilirea rezultatelor proiectului
 • Experiența echipei de proiect
 • Pentru proiectele colaborative (Grant 1) – nivelul de digitalizare și tehnologizare a soluției propuse în proiect pentru proiectele colaborative
 • Pentru proiectele colaborative (Grant 1) – demonstrarea importanței soluției propuse pentru beneficiari (prin orice metodă partenerii consideră relevant: focus grup, interviuri, cercetare calitativă/cantitativă, testare, pilotare sau altele). 

Pentru mai multe detalii, click aici

sursa: fonduri-structurale.ro

Redactia

Add comment