Start-Up Zone

Cum pot primi liber profesioniștii indemnizație de la stat pentru perioada 16 martie – 16 aprilie

Sistarea activităților culturale și a proiectelor, precum și a firmelor și organizațiilor a afectat extrem de puternic sectorul liber profesioniștilor care lucrau pe drepturi de autor sau contract de PFA.

Dacă în cazul angajaților cu normă întreagă se oferă șomajul tehnic, acesta nu îi poate acoperi și pe cei care lucrau pe proiecte. Astfel că numeroși artiști independenți, dar și persoane din echipa tehnică a proiectelor unde se lucra pe bază de drepturi de autor, au rămas neacoperiți pentru o perioadă nedefinită de timp.

Luând în considerare aceste aspecte, ministrul muncii, Violeta Alexandru, a anunțat decizia de a veni în ajutor sectorului independent, oferind o indemnizație de până la 75% din salariul mediu brut pentru fiecare liber profesionist. De asemenea, și cei din sectorul independent care colaborau cu cluburi sportive pot beneficia de acest ajutor.

Potrivit ministrului, sprijinul se referă la perioada emisă de guvern, 16 martie – 16 aprilie 2020, cu posibilitatea de reglementare, în funcție de evoluția situației.

Astfel, începând cu 1 aprilie, se pot depune documentele pentru perioada 16-31 martie, iar pentru luna aprilie cererile se vor putea depune de la 1 mai 2020.

Cei care vor să obțină indemnizația trebuie să poată demonstra că profitul lor a scăzut în martie față de ultimele 3 luni și că se află în imposibilitatea de a-și desfășura în continuare activitatea. Pentru simplificarea procesului, declarațiile pe propria răspundere nu vor fi verificate acum, însă, după trecerea crizei, se vor efectua verificări aleatorii, pentru a se asigura legalitatea cererilor de obținere de fonduri.

Documentele pot fi depuse începând cu 1 aprilie 2020, iar pașii sunt următorii:

1. Documentele se trimit la adresa plati.covid.județ@mmanpis.ro (pentru „județ”, adăugați abrevierea județului de care aparțineți – ex.: plati.covid.ab@mmanpis pentru județul ALBA).

Găsiți aici lista completă cu adresele de email, în funcție de județ.

2. Documentele trebuie transmise la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială unde este înregistrat sediul social al persoanei fizice/juridice care și-a întrerupt activitatea, ca urmare a efectelor coronavirusului.

Documentele necesare

1. Cererea și declarația pe propria răspundere pentru persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF), profesii liberale (PF).

Email-ul trebuie să conțină: cererea completată și semnată, declarația pe propria răspundere completată și semnată, copie CI și extrasul de cont al PFA, II, IF, PF.

2. Cererea și declarația pe propria răspundere pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe.

Email-ul trebuie să conțină: cererea completată și semnată, declarația pe propria răspundere completată și semnată, copie CI, extrasul de cont și o copie după un contract de drepturi de autori și drepturi conexe din ultimele 3 luni anterior declanșării stării de urgență.

3. Cererea și declarația pe propria răspundere pentru personalul încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege.

Email-ul trebuie să conțină: cererea completată și semnată, declarația pe propria răspundere completată și semnată, copie CI și extrasul de cont.

4. Cerereadeclarația pe propria răspundere și lista de persoane pentru persoanele care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportive. Structurile sportive sunt cele care vor depune actele în acest caz.

Email-ul trebuie să conțină: cererea completată și semnată, declarația pe propria răspundere completată și semnată, copie CI a administratorului structurii sportive și lista sportivilor.

5. Cererea și declarația pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Email-ul trebuie să conțină: cererea completată și semnată, declarația pe propria răspundere completată și semnată, copie CI și extrasul de cont.

Pentru mai multe informații și documente necesare, accesați site-ul MMANPIS.

sursa: https://www.filmsinframe.com/

Redactia

Add comment