Start-Up Zone

Sectorul creşterii animalelor beneficiază de o schemă de ajutor de stat!

Într-un efort de a sprijini sectorul creşterii animalelor din România, Guvernul a publicat în Monitorul Oficial nr. 151/2024 Hotărârea nr. 142/2024, care aprobă suma alocată pentru o schemă de ajutor de stat în acest domeniu pentru anul 2024.

Potrivit acestei hotărâri, sectorul creşterii animalelor va beneficia de aproximativ 390 de milioane de lei, inclusiv credite de angajament și credite bugetare. Această schemă de ajutor de stat are ca scop sprijinirea fermierilor implicați în creșterea animalelor și consolidarea acestei componente esențiale a agriculturii românești.

Suma totală alocată pentru anul 2024 este de maximum 228.000 mii lei sub formă de credite de angajament, dintre care 70.680 mii lei sunt destinate speciilor taurine, bubaline, porcine şi ecvidee, iar 157.320 mii lei sunt pentru speciile ovine şi caprine. În plus, se alocă 161.864 mii lei sub formă de credite bugetare, cu 50.178 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvidee și 111.686 mii lei pentru speciile ovine şi caprine. Aceste fonduri sunt asigurate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Această schemă de ajutor de stat vine ca o măsură necesară în contextul actual al sectorului agricol, oferindu-le fermierilor un sprijin financiar pentru a face față provocărilor și pentru a asigura o creștere sustenabilă a producției de animale. De asemenea, aceasta poate contribui la stimularea economiei rurale și la îmbunătățirea condițiilor de viață în comunitățile agricole.

Guvernul reafirmă astfel angajamentul său față de dezvoltarea sectorului agricol și față de sprijinirea fermierilor români în eforturile lor de a asigura securitatea alimentară a țării și de a contribui la economia națională.

startupzone

Add comment