Start-Up Zone

Ajutor pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemie

Hotărârea nr. 152/2024 marchează o nouă etapă în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19, prin instituirea Schemei de ajutor de minimis. Această schemă vine în completarea eforturilor anterioare de susținere a mediului de afaceri în contextul dificil generat de creșterea ROBOR și de impactul pandemiei asupra economiei.

Bugetul total al schemei este de 86,56 milioane lei, cu scopul de a finanța diferențele de dobândă generate de creșterea ROBOR, care nu pot fi acoperite din ajutorul de stat aprobat prin alte programe. Această inițiativă urmărește să ofere sprijin financiar unui număr de 9.200 de beneficiari, contribuind astfel la menținerea locurilor de muncă și la susținerea capitalului IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare de piață medie, esențiale pentru economia românească.

Prin implementarea acestei scheme, se asigură acordarea ajutorului de minimis conform legislației în vigoare, astfel încât fiecare beneficiar să primească plățile de dobândă pe o perioadă de 8 sau 24 de luni, în funcție de circumstanțe. De asemenea, se oferă sprijin pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate de către beneficiarii programului IMM INVEST ROMANIA, facilitând accesul rapid la finanțare prin colaborarea cu instituțiile de credit și derularea prin fondurile de garantare destinate sprijinirii IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare de piață medie.

Potrivit știrilor juridice, pentru a beneficia de prevederile acestei scheme, operatorii economici trebuie să respecte anumite condiții, cum ar fi neînregistrarea unui ajutor de stat de peste 2,3 milioane de euro per întreprindere la data acordării ajutorului de stat și să nu depășească plafonul de 300.000 de euro pentru ajutoarele de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi.

Această schemă reprezintă un pas important în sprijinirea mediului de afaceri într-un context economic dificil, oferind un suport vital pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare de piață medie afectate de consecințele pandemiei și ale creșterii ROBOR. Prin astfel de inițiative, autoritățile își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea durabilă a sectorului privat și de susținerea antreprenorilor în fața provocărilor economice actuale.

startupzone

Add comment