Start-Up Zone

Granturi Consistente pentru IMM-uri în Județele de Tranziție Justă

Sprijin Financiar Substanțial pentru Dezvoltarea IMM-urilor în Zonele de Tranziție Justă

Guvernul României anunță oportunități semnificative pentru microîntreprinderi și firmele mici și mijlocii (IMM-uri) din 6 județe afectate de reducerea activității industriale poluatoare. Aceste întreprinderi au acces la granturi consistente, cuprinse între 200.000 și 8 milioane de euro pe proiect, sub forma de ajutor regional de stat și ajutor de minimis.

Acțiunea „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” – Investiții pentru Dezvoltarea IMM

Sesiunea de depunere a proiectelor la această acțiune crucială a început pe 20 decembrie 2023 și se va încheia pe 20 martie 2024, ora 24:00. Proiectele pot fi depuse prin intermediul portalului online MySMIS2021.

Bugetul total alocat pentru cele 7 apeluri este impresionant, ajungând la suma de 775 milioane de euro. Această inițiativă face parte din Programul de Tranziție Justă, un efort susținut pentru finanțarea și facilitarea trecerii de la industriile poluante la activități mai puțin poluante și durabile.

Eligibilitate și Județe Vizate

IMM-urile din județele eligibile pentru Programul de Tranziție Justă sunt invitate să aplice pentru a beneficia de aceste granturi semnificative. Județele vizate includ:

  1. Gorj
  2. Hunedoara
  3. Maramureș
  4. Mehedinți
  5. Mureș
  6. Suceava

Creșterea Durabilă și Crearea de Locuri de Muncă

Scopul principal al acestui program este să sprijine creșterea durabilă a IMM-urilor și să contribuie la crearea de noi locuri de muncă în aceste zone afectate. Proiectele depuse ar trebui să vizeze transformarea și modernizarea activităților economice, având un impact semnificativ asupra sustenabilității mediului înconjurător și asupra comunităților locale.

Cum pot IMM-urile să acceseze aceste granturi?

IMM-urile interesate pot găsi detalii specifice și ghiduri de aplicare pe portalul MySMIS2021. Pentru suport suplimentar în depunerea proiectelor și înțelegerea completă a criteriilor de eligibilitate, se recomandă contactarea consultanților specializați în accesarea fondurilor nerambursabile.

Această inițiativă reprezintă un pas important în asigurarea resurselor financiare necesare pentru revitalizarea economică și dezvoltarea durabilă în zonele de tranziție justă, contribuind la construirea unui viitor mai verde și mai prosper pentru întreprinderi și comunități.

startupzone

Add comment