Start-Up Zone

Investiții Masive pentru Creșterea Competitivității Produselor Industriale Românești

Într-un efort de consolidare și promovare a produselor industriale autohtone, Programul de Creștere a Competitivității Produselor Industriale Românești anunță un buget generos de 27,55 milioane lei pentru anul 2024. Acest program propune un set amplu de granturi, variind între 5.000 și 200.000 de euro per firmă, cu scopul de a sprijini și revigora sectorul industrial din țară.

Granturi Substanțiale pentru Dezvoltare și Certificare Schema de granturi vizează îmbunătățirea competitivității produselor fabricate de operatorii economici din industria prelucrătoare. Aceasta se realizează prin finanțarea următoarelor activități esențiale:

  1. Implementarea și Certificarea Sistemelor de Management: Accentul este pus pe calitate, mediu, sănătate și siguranță ocupațională, responsabilitate socială și igienă alimentară. Implementarea acestor sisteme sprijină creșterea standardelor de producție și satisfacție a clienților.
  2. Dotarea și Modernizarea Laboratoarelor: Granturile susțin achiziționarea și modernizarea laboratoarelor de testare și etalonare, inclusiv obținerea acreditării necesare. Acest pas este esențial pentru asigurarea calității și conformității produselor.
  3. Certificarea Voluntară și Etichetarea Ecologică: Operatorii economici pot beneficia de finanțare pentru certificarea voluntară a produselor și obținerea etichetei ecologice, sprijinind astfel responsabilitatea socială și sustenabilitatea.
  4. Asimilarea de Tehnologii și Produse Noi: Granturile sunt destinate implementării de tehnologii și produse noi, rezultate din cercetările finanțate public, precum și aplicarea invențiilor protejate de către autorii români.
  5. Analize de Evaluare Comparativă: Se acordă finanțare pentru analizele de evaluare comparativă, susținând astfel planurile de restructurare, dezvoltare și viabilizare a activităților din industria prelucrătoare.
  6. Expoziții și Standuri de Prezentare: Operatorii economici pot utiliza granturile pentru organizarea expozițiilor și amenajarea standurilor de prezentare a produselor lor, facilitând astfel accesul pe piață și promovarea eficientă a ofertei lor.
  7. Înregistrare și Protejare pe Piața Externă: Granturile sprijină înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale românești, asigurând astfel recunoașterea și protecția internațională.

Prin această inițiativă ambițioasă, se urmărește nu doar sprijinirea producției industriale, ci și consolidarea poziției României pe piața internațională, evidențiind potențialul și calitatea produselor realizate în țară. Programul reprezintă o oportunitate semnificativă pentru operatorii economici din industria prelucrătoare, stimulând inovația, eficiența și sustenabilitatea în cadrul acestui sector strategic.

sursa: Ministerul Finanțelor

startupzone

Add comment