Start-Up Zone

Economia Circulară Primește un Nou Impuls: Ajutoare Substanțiale pentru Firme

Într-o inițiativă menită să sprijine tranziția către economia circulară și să promoveze practici sustenabile în industria prelucrătoare, Guvernul propune un program generos de ajutoare financiare. Cu un buget consistent de 53,43 milioane de lei, compus din credite de angajament în valoare de 33,43 milioane de lei și credite bugetare de 20 milioane lei, Programul Economiei Circulare pentru Operatorii Economici din Industria Prelucrătoare se anunță a fi un catalizator crucial pentru firmelor care aspiră la o producție mai sustenabilă și la reducerea impactului asupra mediului.

Sprijin Financiar Pentru Investiții în Economia Circulară

Programul va oferi ajutoare financiare substanțiale, de până la 200.000 EUR pentru fiecare întreprindere selectată, cu scopul de a stimula realizarea de investiții în activități și tehnologii ce promovează principiile economiei circulare. Aceste măsuri vor contribui la prevenirea generării de deșeuri, la utilizarea eficientă a resurselor, la reutilizare, reparare și reciclare.

Măsuri Vizate de Program:

  1. Transfer Tehnologic și Reducerea Deșeurilor: Inițiative pentru prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora prin utilizarea eficientă a resurselor.
  2. Cercetare și Inovare în Economia Circulară: Dezvoltarea activităților de cercetare și inovare, promovarea proiectelor ecologice și proiectarea produselor și serviciilor conform principiilor economiei circulare.
  3. Laboratoare de Testare și Acreditare: Înființarea, dotarea și modernizarea laboratoarelor de testare pentru materiale și produse rezultate din activitățile de economie circulară, precum și obținerea acreditării acestora.
  4. Centre de Reparații și Recondiționare: Înființarea, dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor pentru reutilizare și reparare.
  5. Reciclare și Valorificare: Extinderea activităților de reciclare a deșeurilor, inclusiv realizarea de centre de colectare și valorificare a produselor specifice economiei circulare.
  6. Modernizarea Instalațiilor de Reciclare: Modernizarea instalațiilor de reciclare existente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor poluanți.
  7. Producție Fără Plastic: Introducerea sau extinderea producției de produse și ambalaje care nu conțin plastic, înlocuind alternativele din plastic de unică folosință.

Oportunitatea Pentru Firme de a Adopta Practici Durabile Acest program reprezintă o oportunitate unică pentru companii de a-și îmbunătăți practicile operaționale, de a reduce impactul asupra mediului și de a se alinia la tendințele globale în domeniul sustenabilității. Într-o lume tot mai preocupată de protecția mediului, aceste ajutoare financiare oferă resurse semnificative pentru implementarea de soluții inovatoare și pentru promovarea unui model de afaceri circular și responsabil.

sursa: Ministerul Finanțelor

startupzone

Add comment