Start-Up Zone

Notarii și avocații au acces gratuit la serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară!

Au fost aprobate condiţiile de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară.

Conform Ordinului nr. 950/2023 Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ANCPI, asigură autorităţilor publice centrale şi locale, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti, notarilor publici, experţilor judiciari, persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, avocaţilor, practicienilor în insolvenţă şi executorilor judecătoreşti acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

Accesul la sistemul informatic se acordă exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale/sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului, potrivit competenţei autorităţii/instituţiei/ instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

sursa: lexcafe.ro

startupzone

Add comment