Start-Up Zone

Ajutor de 15.000 lei pentru instalarea gardurilor electrice destinate reducerii conflictelor om-animal

Ordinul nr. 827/2023 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente şi/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor şi reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice este în vigoare de la 03 aprilie 2023.

Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile din Fondul pentru mediu pentru:

  1. achiziţia, instalarea de echipamente şi/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare etc.), panou solar, regulator tensiune, cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege (instalaţii cu fascicule luminoase, sunete/ultrasunete etc. şi care nu contravin prevederilor art. 3, 10 şi 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică), destinate reducerii conflictelor om-animal şi implementării măsurilor de intervenţie în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploataţiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate;
  2. efectuarea de lucrări specifice în vederea montării de echipamente şi/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice la limita culturilor sau aşezărilor aflate în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploataţiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate.

În cadrul programului se acordă o finanţare nerambursabilă, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, după cum urmează:

a) în cazul persoanelor juridice:

  1. maximum 5.000.000 lei pentru autorităţile administraţiei publice centrale sau instituţia publică din subordinea autorităţii administraţiei publice centrale şi titularii dreptului de administrare a imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată;
  2. maximum 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale;
  3. maximum 500.000 lei pentru celelalte tipuri de persoane juridice;

b) maximum 15.000 lei pentru persoanele fizice.

Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

sursa: legestart.ro

startupzone

Add comment