Start-Up Zone

PR Centru 2021-2027: Un nou ghid dedicat investițiilor tehnologice în IMM-uri, lansat în consultare publică

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru’’ (PR Centru), a publicat vineri, 31 martie 2023, în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 1 „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Obiectiv specific „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive” și Obiectivul specific „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat” Acțiunea 4 „Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă”, Intervenția 1.4.1 „Investiții tehnologice în IMM-uri”.

Solicitanți eligibili:

Societate sau societate cooperativă care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, se încadrează în categoria:

 • microîntreprinderilor din mediul urban – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderilor mici din mediul urban și rural – au între 10 și mai puțin de 50 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural – au între 50 și mai puțin de 250 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. 

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 81.016.706 euro, din care sprijin FEDR 68.864.200 euro și 12.152.506 euro finanțare de la bugetul de stat

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 250.000 euro;
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 1.500.000 euro.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiția de bază;
 • Alte cheltuieli (aferente proiectelor cu lucrări);
 • Cheltuielile de informare și publicitate;
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;
 • Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completareatabelului de observațiiși transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, până la data de 30.04.2023.

Sursa: ADR Centru

startupzone

Add comment