Start-Up Zone

Măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice

OUG nr. 19/2023 prevede modificarea şi completarea unor acte normative.

Autorităţile de management ale programelor regionale şi de tranziţie justă şi/sau alţi furnizori de ajutor de stat/de minimis au obligaţia să elaboreze, pentru programele gestionate, metodologiile şi criteriile de selecţie pe baza cărora vor derula procedura de selecţie a rezidenţilor în vederea obţinerii de fonduri europene nerambursabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene.

Activităţile de producţie de bunuri şi/sau, după caz, de prestări servicii, activităţile de marketing şi desfacere, precum şi alte categorii de activităţi necesare activităţilor de producţie şi servicii se pot desfăşura numai dacă au la bază activităţile de inovare şi/sau de cercetare aferente proiectului.

În cadrul metodologiilor şi criteriilor de selecţie autorităţile de management solicită rezidenţilor să evidenţieze în mod distinct caracterul inovativ al proiectului şi/sau activităţile de cercetare – dezvoltare – inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, pe care urmează să le implementeze.

sursa: lexcafe.ro

startupzone

Add comment