Start-Up Zone

Plafonul total al garanţiilor acordate anul acesta în cadrul IMM INVEST!

Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2023, este de 4.400.000.000 lei, din care 3.494.044.655 lei în anul 2023.

Ordinul nr. 794/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS.

Pentru luna decembrie 2023, ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite FGCR solicitările de garantare şi documentele complete şi corecte, este data de 22 decembrie 2023 inclusiv.

SURSa: LEXCAFE.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment