Start-Up Zone

Noua linie de finanțare de 100.000 EURO/fermă! Proiectele se depun la AFIR

Fondurile europene devin disponibile, odată cu intrarea în vigoare a noului Plan Național Strategic (PNS), și pentru o categorie de fermieri care până acum nu aveau nicio linie de finanțare disponibilă. Prin intervenția DR-18, Ministerul Agriculturii vrea să susțină investițiile în floricultură, plante medicinale și aromatice.

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care promovează culturile bio și culturile în spații protejate.

Beneficiari eligibili:

  • fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
  • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
  • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Condiții de eligibilitate:

  • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
  • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 euro SO;
  • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;
  • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile proiectului;
  • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare minim 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);

Valoare maxima a sprijinului public prin această linie de finanțare va fi de 100.000 EURO/proiect, iar intensitatea sprijinului nu va depăși 65% din costurile eligibile. Astfel, fermierii care accesează această intervenție vor fi nevoiți să acopere cel puțin 35% din valoarea proiectului cu bani proprii.

sursa: agro-tv.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment