Start-Up Zone

Deplasarea de mărfuri accizabile. Identificare coduri de accize

OMFP nr. 4249 din 2022 vine în completarea Anexei nr. 1 la OMFP nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate şi va intra în vigoare la 13 februarie 2023.

Noutățile sunt următoarele:

Pentru destinatarul certificat, destinatarul certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile, expeditorul certificat şi expeditorul certificat care trimite doar ocazional produse accizabile, codul de accize este format din 13 caractere şi are următoarea configuraţie: RO 12345 JJ AA NN, unde:

  • RO – codul ISO al ţării;
  • 12345 – o secvenţă de 5 caractere numerice pentru identificarea destinatarului certificat, destinatarului certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile, expeditorului certificat şi expeditorului certificat care trimite doar ocazional produse accizabile;
  • JJ – o secvenţă de două caractere, care are valoarea 00 pentru toate categoriile de operatori economici;
  • AA – secvenţă ce reprezintă calitatea pentru care a fost atestat contribuabilul (destinatar certificat, destinatar certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile, expeditor certificat, expeditor certificat care trimite doar ocazional produse accizabile), după cum urmează: DC pentru destinatar certificat, DO pentru destinatar certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile, EC pentru expeditor certificat şi EO pentru expeditor certificat care trimite doar ocazional produse accizabile;
  • NN – secvenţă de completare a numărului din 13 caractere, care are valoarea 00.

Pentru atestatul destinatarului certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile şi pentru atestatul expeditorului certificat care trimite doar ocazional produse accizabile, codul de accize este format din 13 caractere şi are următoarea configuraţie RO 12345 JJ AA NN, unde:

  • RO – codul ISO al ţării;
  • 12345 – o secvenţă de 5 caractere numerice pentru identificarea destinatarului certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile şi expeditorului certificat care trimite doar ocazional produse accizabile;
  • JJ – secvenţă numerică ce reprezintă codul judeţului în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea destinatarul certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile şi expeditorul certificat care trimite doar ocazional produse accizabile;
  • AA – secvenţă care are valoarea DO cu semnificaţia de atestat pentru destinatarul certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile şi EO cu semnificaţia de atestat pentru expeditorul certificat care trimite doar ocazional produse accizabile;
  • NN – secvenţă numerică ce reprezintă numărul de atestate eliberate în cadrul aceluiaşi judeţ.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment